Seminar

Forelesning med Nina Gram Garmann og Polylino

21 oktober - 21 oktober 2021

Barnehagen – en arena for flerspråklig utvikling

Velkommen til en gratis forelesning med professor Nina Gram Garmann og Polylino!

Registrer deg her!

I Rammeplanen for barnehagen står det at barnehagen skal “bidra til at språklig mangfold blir en berikelse for hele barnegruppen, støtte flerspråklige barn i å bruke sitt morsmål og samtidig aktivt fremme og utvikle barnas norsk-/samiskspråklige kompetanse” Hvordan kan barnehagen bidra til å berike og støtte oppunder disse målene på en god måte? Hvordan kan man bruke bildebøker og digitale verktøy på mange språk for å støtte barnehagen i dette arbeidet?

Med utgangspunkt i disse spørsmålene vil professor ved OsloMet, Nina Gram Garmann, dele innsikter fra flere forskningsprosjekter knyttet til flerspråklighet og språkmangfold i barnehagen.

Forelesningen passer for deg som jobber i barnehage, men også for alle som er interessert i flerspråklighet og språklig mangfold i barnehagen.

DATO: 21 oktober

TID: 15:00 – 16:00

HVOR: Digitalt via Zoom. Når du har fyllt i registreringsskjema, vil du motta en e-post med lenke til forelesningen noen timer i forkant av forelesningen.

Nina Gram Garmann er professor i norsk ved Institutt for barnehagelærerutdanning, OsloMet – storbyuniversitetet. Garmann forsker på barns språkutvikling og barnehagens språkmiljø. For tiden er hun særlig opptatt av flerspråklige barns språkutvikling og bruken av mange språk i barnehagen.

Registrer deg her!