Intervju

Boken kan bli en bro mellom hjemmet og barnehagen

Kommunen Olofström i Sverige har i en stund nå hatt tilgang til Polylino (eller Polyglutt som verktøyet det heter i Sverige) i barnehagene sine. Nå har de valgt å teste Polylino Home Access, og vi benyttet anledningen til å stille noen spørsmål til Ann-Mari som er involvert i arbeidet med Polylino.

Hei, fortell litt om deg selv.

Jeg heter Ann-Mari Holmström og har jobbet som språkpedagog for barnehager i Olofström kommune i 4,5 år. Arbeidet mitt inneholder mange forskjellige deler, blant annet så jeg er prosjektleder for vårt » Litteracyprosjekt» som vi har mottatt støtte fra svenske statens kulturråd for å kunne gjennomføres under en tre års periode. Jeg jobber også med «Bedre språkutvikling i barnehagen», et statsstipend som har gjort det mulig for oss å signere en 3-årskontrakt med Polylino. Jeg jobber også som samordner for forskjellige nettverk, inkludert biblioteket. I tillegg brenner jeg for AKK og alle barns rett til kommunikasjon, og fremfor alt TAKK, tegn som en alternativ og utfyllende kommunikasjon. Nå har jeg hatt opplæring for alle barnehagepedagoger i kommunen slik at alle har grunnleggende kunnskap.

Dere bruker Polylino i kommunen. Fortell mer om det.

Polylino har betydd at vi kan jobbe med alle barns førstespråk selv om vi ikke kan snakke språket deres selv. Det er også et flott supplement til bokutvalget på barnehagene våre og betyr at vi kan jobbe med mange flere titler enn vi ellers kunne ha. Den er også fylt med nye titler hele tiden! Guiden er også en god hjelp for lærerne i arbeidet med bøker, lesing og bokformidling.

Nå skal dere teste Polylino Home Access i en periode, hvordan vil det fungere?

Vi begynner å dele ut en «tilvenningsbok» til alle barn som begynner på barnehagen. Det er en god måte å informere foresatte om viktigheten av høytlesing for barns språkutvikling. Boken kan også bli en bro mellom hjemmet og barnehagen. Leser du boken både hjemme og i barnehagen, kan du ta den frem når barnet kommer og lokke med en lesestund om barnet er litt trist og savner foreldrene. Da føles det trygt med en bok man kjenner igjen og også har hjemme. For 1-3-åringene deler vi ut «Alle får bli med» av Anna-Clara Tidholm. Den er også tilgjengelig i Home Access, på mange forskjellige språk. Når vi overleverer boka, viser vi hvordan man logger på Polylino Home Access og hvordan man finner alle funksjoner!

Det fine med Polylino er at det er fullt mulig å dele ut en bok på svensk som foresatte og barn kan lytte til på deres morsmål i Polylino Home Access når de er hjemme!

Hvordan har kommunen jobbet mer med Polylino og lesing?

I løpet av høsten startet vi et prosjekt sammen med SFI (svenskopplæring for invandrare)  hvor vi inviterte mødre (og deres barn) som var i foreldrepermisjon fra SFI-studiene, slik at de kunne møte andre mødre for både integrering og språkopplæring. Mødrene ble tilbudt egen tid med en SFI-lærer en time i uken, og da bestemte vi oss for å bruke en barnebok som lærebok. På denne måten kunne vi trene svensk på et enkelt nivå, og vi kunne også oppmuntre mødre til å lese for barna sine. Vi brukte da bl.a. Polylino for å lytte til hjemmespråket parallelt med at vi øvde på å lese på svensk. Vi brukte også «Alle får bli med» til denne undervisningen av Anna-Clara Tidholm! Foreldrene fikk låne boka, og slik at de kunne øve på å lese og lytte til boken hjemme på morsmålet sitt mellom møtene!

Har du noen tips å dele?

I noen kommmuner har de utviklet ”bokresept” som barnet får når det besøker logoped og som man så leverer inn på biblioteket. Etter noen dager kan man hente en bokpose med bøker som er tilpasset det barnet trenger å trene ekstra på akkurat nå. Her kan man også koble til Home Access og foreslå bøker i samme kategori som barnet kan lese og lytte til direkte.

Takk Ann-Mari for at vi fikk et innblikk i deres fine arbeid!

Vil du teste Polylino gratis i 30 dager? Klikk her!