Intervju

Gjerdrum barnehage: Et fantastisk konsept

 

På Gjerdrum barnehage synes barnegruppen Polylino er helt fantastisk! De har hatt Polylino i litt over 3 måneder og kommet godt i gang med å bruke tjenesten. Vi har intervjuet Helene Lykke Audensen, pedagogisk leder Gjerdrum barnehage avdeling Askeladden, og Janne Nordli Skjeggestad styrerassistent på samme barnehage om hva de synes om Polylino.

 

Hva var det som gjorde at dere ville teste Polylino?

H: Vi ville teste Polylino fordi det virket som et bra konsept og veldig glad for å få teste det ut.

J: Jeg ønsket å stimulere til leseglede og konsentrasjon hos barna. Ønsket også å gi et tilbud til barn med et annet morsmål, og gi de mulighet for å oppleve sitt eget språk i barnehagen. Da i form av lyd og bilde.

Hva liker dere best med Polylino?
H: Det jeg liker best er det fantastisk store biblioteket og variert innhold – både i forhold til antall bøker og aldersgrupper, men også at innholdet er like stort for flerspråklige barn. Jeg er også veldig begeistret fordi bøkene har en forfatter og ikke spinn-off bøker, som for eksempel Disney.

J: Valgmulighetene, og at det er lett å forstå. Barna kan enkelt velge selv hva de ønsker å høre på. Varierte tema og bøker, og det kan kobles til barnehagens tema.

Hvordan ser dere at Polylino kan bidra i arbeidet med de flerspråklige barna?
H: Vi har arbeidet med de flerspråklige barna og Polylino både ifh til gjenkjennelse, videreformidling, kartleggelse av barnas 1. språk, gi status og anerkjennelse av barn med et annet morsmål enn norsk

J: Polylino kan bidra med bevisstgjøring, konsentrasjon og anerkjennelse av sitt eget språk. Og være stolt av det. Barn som bare snakker norsk får også forståelse for andre språk. Det er spennende og gøy.

Hvordan har de flerspråklige barna reagert på Polylino?
H: I starten var det stor forundring. Men etter at programmet ble tatt ordentlig i bruk, har det vært bare positivt og lærerikt – for oss alle.

Hva synes barnegruppen om Polylino?
H: Barnegruppen synes Polylino er helt fantastisk – alle er begeistret for å få et helt bibliotek på avdelingen.

Har dere/barna noen favoritt bøker i Polylino?
H: Albert Åberg er en stor favoritt. Det samme er bøker om dyr.

Hvordan synes dere appen er å bruke? 
H: Appen er enkel å forstå, lett å bruke.

Hvilke reaksjoner har dere fått fra de ansatte i barnehagen på å få tilgang til ett digitalt bildebok bibliotek?
H: Personalets reaksjon på et digitalt bildebok bibliotek har vært ubetinget positivt. Skulle jeg trekke frem noe å bemerke, må det være at barna i noen tilfeller heller foretrekker Polylino fremfor en bok å holde i:)

Et fantastisk konsept som er vel verdt å satse på:)

Takk Helene og Janne! Vil du lese mer om Polylino og teste ut gratis, kan du gjøre det her.