Intervju

Polylino styrker utviklingen av både norskferdighetene og morsmålet

Barnehagene i den flerkulturelle bydelen Alna i Oslo har hatt Polylino i et halvt år. Bydelen har nærmere 50 000 innbyggere og litt over halvparten av disse har innvandrerbakgrunn. Vi har tatt en prat med noen av barnehagene i bydelen for å høre med de hva de synes om verktøyet. De fem barnehagene vi har snakket med er: Karihaugen (KH), Haugerud sentrum (HS), Karlstua (KS), Kastanjen (KJ) og Stjernemyra (SM).

Hva var det som gjorde at dere ville teste Polylino?
KH: Vi synes det virket som et spennende verktøy til bruk i språkarbeidet i barnehagen.
HS: Ønsket å teste Polylino for å få tilgang til nye bøker, og generelt et større tilbud. Også fint å kunne lese for mange samtidig via prosjektor
KJ: Ville prøve Polylino da verktøyet virket spennende, interessant og fengende. Bøkene i Polylino passet også med Rammeplanens mål og fagområder. Med Polylino jobber vi med digital praksis etter Rammeplanen.

Hva liker dere best med Polylino?
KJ: Polylino har et bredt utvalg av ulike bøker å velge mellom i forhold til barnas interesse, alder, språkutvikling, spesielle tema osv. Det er som å gå til bokhylla i barnehagen, men med et bibliotek av bøker å velge fra. Det digitale formatet gjør også bøkene lett tilgjengelig. Man er ikke bundet til et sted, men kan ta med seg ipadden overalt. Man kan også ha bokkino under fellessamling med prosjektor og lerret. Polylino vekker leseglede og leselyst hos barna.
KS: Appen er veldig bra. Den har ny og oppdatert god barnelitteratur, et utvalg også tilgjengelig på flere språk. Dette gjør det lettere å fange opp de minoritetsspråklige barna for boklesing.

Hva kan Polylino bidra med i arbeidet med de flerspråklige barna?
KH: Gjennom å bruke Polylino kan barna lettere knytte morsmålet til det norske språket og de får erfaring med bøkene på begge språk. Det kan oppleves som trygt å kunne høre sitt eget språk i barnehagen. Spesielt dersom de ikke behersker norsk så godt.
HS: Vi har opplevde at barn fra flerspråklige hjem, som ikke har vært så interessert i å lære morsmålet sitt, har fått ny interesse for dette gjennom tilgang til bøker på morsmålet i Polylino.
KJ: Polylino kan være med på å støtte, styrke og utvikle både norskferdigheter og morsmålet til de flerspråklige barna.

Hvilke reaksjoner har dere fått fra de flerspråklige barna?
HS: De flerspråklige barna har reagert med stolthet, og har vært opptatt av å fortelle om det hjemme.
SM: Det å få lytte og oppdage bøker på morsmål, har bidratt til en økt lese- og bokglede hos mange av våre barn.

Hvordan har barnegruppen som helhet reagert på Polylino?
SM: Barnegruppen som helhet har reagert bare positivt på Polylino.
KH: Barnegruppen liker bøkene og er spesielt opptatt av bok-kino; at vi har boka på lerret så alle kan se sammen.
KJ: Den flerspråklige barnegruppen har hatt en positiv opplevelse med Polylino.
Mange av barna har vært ivrige og sittet spent og lyttet til bøker i Polylino under lesestund.

Hva synes dere om kvaliteten på bøkene i Polylino?
KS: Veldig godt oppdatert bibliotek, de norske barna kjenner igjen mange bøker som de er glade i og som de leser hjemme. Gode bøker for følelser er representert. Variert, kan finne bøker om det tema vi har jobbet med.
KJ: Det er som å ha en bok foran seg, bare vi kan trykke på iPaden og bla, slik som med en vanlig bok, men med alle sidene og hele fortellingen til enhver tid. Innlesningene er tydelige og av god kvalitet.

Hvordan synes dere appen er å bruke? Er den enkel eller vanskelig å forstå?
KJ: Det er enkelt å navigere rundt, lett å finne menyen osv. Helt topp!

Hvilke reaksjoner har dere fått fra personalet i barnehagen på Polylino?
KH: Reaksjonene har vært veldig positive og Polylino har allerede blitt en del av verktøyet i språkarbeidet på flere av avdelingen.
HS: Personalet gir uttrykk for at det er ett fint tilbud
SM: Vi har også fått positive reaksjoner på det fine med at barna som er tospråklig nå får mulighet å lytte til boken både på sitt morsmål og på norsk.

Noen sluttkommentarer?
KJ: Å få til god digital praksis handler om en bevissthet i hvordan man bruker Polylino. Blir iPader levert til barna alene så får man kanskje ikke den beste kvaliteten. Men sitter man med barna, snakker med barna, deltar i samtalene og fortellingene, så gir det bedre resultater og mer språkutvikling. Struktur, organisering, riktig antall barn, og fasthet i planene sine, er viktig.

Vi takker barnehagene Karihaugen, Haugerud sentrum, Karlstua, Kastanjen og Stjernemyra i bydel Alna i Oslo, for at dere tok dere tid til å svare på våre spørsmål og ønsker dere lykke til videre med det viktige arbeidet dere gjør hver dag i barnehagen! Vil du lese mer om Polylino og teste ut gratis, kan du gjøre det her.