Intervju

Sommerlesing for svensktalende barn og foreldre med Polylino Home Access i Finland

Ordforklaringer: Produktene Lukulumo (Finland) og Polyglutt (Sverige) tilsvarer Polylino Barnehage i Norge.

Lukulumo er en veldig populær bildeboktjeneste for finskspråklige førskoler i Finland. Svensktalende førskoler i Finland bruker også den svenske søstertjenesten Polyglutt. Den svensktalende barnehagen (daghemmet) i Esbo (finsk: Espoo) oppdaget verdien av å tilby barn sommerlesing ved hjelp av Polylino Home Access for å styrke barnas nysgjerrighet og også inkludere foresatte i den viktige lesningen. Vi intervjuet en barnehage i Esbo.

Leselyst for flerspråklige barn – gir Polylino det?

Når barn får muligheten til å bruke alle sine språklige ressurser, vil alle barnets språk utvikle seg. Med riktig støtte og stimulering utvikler flerspråklige barn både morsmålet og undervisningsspråket. Dette er nettopp det Polylino sine flerspråklige bøker er veldig egnet for.

Morsmål og svensk – hvordan støtter de hverandre?

Jeg tror at Polylino, som er en digital boktjeneste, også er egnet for bruk på svensk, barnet kan lese og lytte til sitt eget språk og på denne måten også utvikle sitt eget språk, sin leselyst og sine leseferdigheter.

Hvordan bruker du Polylino, og hvilke funksjoner liker du best?

Bruken av Polylino er veldig smidig og enkel. Spesielt i perioden med fjernundervisning fungerte bøkene i Polylino veldig bra både når barna skulle lese på egen hånd og lese sammen via skjermen. For meg, som er morsmålslærer, er det en stor bonus med så mange bøker på forskjellige språk både teksten og innlesningene.

Hvordan jobber du med barna, hvordan gjør du det konkret?

Du kan lese den samme boken på forskjellige språk, lytte til andre språk mens du leser på svensk. Man kan lære ord på forskjellige språk, og bli kjent med andre alfabeter. Barn med forskjellige språk kan lese den samme boken. Polylinos bøker fungerer godt både som høytlesningsbøker og for å lese selv.

Mange bøker i appen, vekker det leselyst hos barna dine?

Selvfølgelig! Derfor bør vi voksne sørge for at det alltid er bøker tilgjengelig for barna. Bøker og litteratur i alle former skal være overalt i barnas miljø, det er en måte å stimulere leselysten.