Nyheter

Boktips og forslag til boksamtaler om boka «Drøm om drager»

Boktips og boksamtaler om boka Drøm om drager«Mammaen til Bella er trøtt. Hun er for trøtt til å sove. Hvordan kan man være for trøtt til å sove? Bella pleier å sovne med én gang. Men så hvisker Bella de magiske ordene: Drøm om drager. Og mamma sovner. Og drømmer … »

Dette er et utdrag fra boken «Drøm om drager» av Sanna Tahvanainen (Finland), som fins i Polylino barnehage, Polylino Home Access og Polylino skole. Forslag til boksamtaler om denne boken, finner du nå hos den nordiske bokslukeren, som har som mål å senke voksnes terskel for å lese barnelitteratur fra andre nordiske land med barn. Se https://bokslukaren.org/no/material/drom-om-drakar/ – Samtaleveiledning fins på finsk, svensk, norsk, dansk og islandsk.

For å lese boken: Skann QR-koden i bildet fra enheten du har installert Polylino-appen på, eller søk opp boktittelen i Polylino. Polylino fins også i nettversjon på https://app.polylino.no/

Tittel: Drøm om drager
Forfatter: Sanna Tahvanainen (FI)
Illustratør: Jenny Lucander (FI)
Schildts & Söderströms, 2015
Nominert til Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris 2016
Tema: foreldre og barn, trøtthet, drømmer, fantasi, lek

Ettersom boken også er tilgjengelig i Polylino Home Access, er det en fin bok å la barnehagebarna lese med familien sin hjemme. I Polylino skole har elevene tilgang til å lese hjemmefra også, så boken kan også brukes som leselekse i høst. 😍

Har ikke barnehagen eller skolen Polylino? Prøv Polylino gratis i 30 dager:

#barnebøker #barnelitteratur #nordiskebarnebøker #boksluker #boksamtaler #barnehage #småskolen #leseglede #barnehageideer #barnehageaktiviteter #leseglede #dialogisklesing #boktips