Nyheter

ILT-blogg: Begreper – hjørnesteiner og verktøy i skolearbeidet

ILT-bloggen publiserer blant annet tekster knyttet til utdanning, lesing og flerspråklighet. Jobber du innen feltet og ønsker å samarbeide med oss ​​i form av en tekstpublikasjon eller til og med en podcast? Kontakt vår markedsansvarlig Karen Flø: karen.flo@ilteducation.no

Begreper – hjørnesteiner og verktøy i skolearbeidet

Hva betyr kildekritikk, hvordan fungerer drivhuseffekten og hva er egentlig et svart hull? Begreper som beskriver ulike fenomener og hendelser er byggesteiner i kunnskapsspråket som bygges opp gjennom hele livet, og mest intensivt i løpet av skoleårene. Med hjelp av det voksende ordforrådet forstår vi verden bedre og bedre.

Begreper kan også fungere som et slags verktøy i læreprosessen. De kan gi elevene en forhåndsforståelse av hva et nytt fagområde vil handle om, og kan brukes til å øve og befeste ny kunnskap. Med en økt Begrepsforståelse kommer elevene raskere videre i læreprosessen.

Her finnes det også store utfordringer. I motsetning til hverdagsspråk består det akademiske kunnskapsspråket i stor grad av fagspesifikke ord. Ord og begreper som elevene ikke støter på andre steder. Dette stiller store krav, ikke minst til nyankomne og flerspråklige elever som står overfor den doble utfordringen med å ta til seg ny kunnskap på et nytt språk.

Hvordan kan vi støtte elevene i å lære nye begrep?

I arbeidet med begrepslæring er det flere læringsstrategier som kan brukes. For å nå en dypere forståelse av begrepenes betydning, er det viktig å aktivere elevene. Det kan for eksempel handle om å forklare med egne ord, lage egne setninger hvor ordet brukes og finne flere eksempler på hvordan begrepet kan brukes.

Læringen av nye begrep blir også hjulpet av visuell støtte. For eksempel å se bilder og videoer som forklarer en forbindelse, et forløp eller noe som kan være vanskelig å forklare i tekst. Bildestøtten forsterker, tydeliggjør, konkretiserer og gir eleven flere innganger til forståelsen. For elever med språkforstyrrelser eller andre språklige utfordringer er bildestøtte ofte helt avgjørende.

Å lære kunnskapsspråket i ulike skolefag er en utfordring for alle elever, men spesielt for nyankomne og flerspråklige elever. For disse er det viktig at de også lærer nye begreper på morsmålet for å befeste kunnskapen også på det språket, noe forskning i flerspråklighet legger vekt på.

Hvorfor Manabua? 

Begreper er altså hjørnesteiner, men også verktøy i kunnskapsbygging. Derfor er begrepene kjernen i Manabua. Dette er de sentrale fagbegrepene som forklares i filmene ved hjelp av fortellerstemme, tekstskilter og bilder. Elevene får visuell støtte i form av alt fra autentiske filmklipp og stillbilder til animasjoner, symboler og ulike former for infografikk. Ved hjelp av begrepslister og quiz får de en dypere forståelse og kan befeste sin nye kunnskap. Og for elever med et annet morsmål er de flerspråklige funksjonene tilgjengelig som ekstra støtte.

Med Manabua ønsker vi å støtte alle elever og lærere i arbeidet med begrepsforståelse, en sentral del i å lykkes med skolearbeidet.

Anna Karlsson

Lærer og pedagogisk utvikler og produsent hos ILT education