Nyheter

FOU: ILT Education er innholdsleverandør til Aktivitetsdata for Vurdering og Tilpasning (AVT og AVT2)

ILT Education har vært innholdsleverandør til KS sitt FOU-prosjekt «Aktivitetsdata for Vurdering og Tilpasning» (AVT), og er nå også med i oppfølgingsprosjektet AVT2.

På oppdrag fra KS etter et initiativ fra Oslo kommune, Utdanningsetaten, har SLATE (Centre for the Science of Learning & Technology) ved Universitetet i Bergen ledet Prosjektet Aktivitetsdata for Vurdering og Tilpasning (AVT). Prosjektet er finansiert av KS. Prosjektet har undersøkt mulighetene for deling av aktivitetsdata mellom leverandørene av digitale verktøy i skolen, for bedre tilpasset opplæring. ILT Education deltar i prosjektet.

«Aktivitetsdata for vurdering og tilpassing» er et forsknings- og utviklingsprosjekt som tar for seg bruk av digital læringsanalyse i skolen. Prosjektet skal utforske muligheter og utfordringer ved å benytte læringsanalyse og kunstig intelligens (KI) for å analysere elevers aktivitetsdata fra ulike digitale læremidler og leverandører. Formålet er å gi elevene best mulig utbytte av opplæringen gjennom å gi lærerne mulighet til å tilpasse undervisningen mer målrettet til den enkelte elev, gi elevene økt innsikt i egen læring, samt å støtte lærerne i arbeidet med vurdering av elevene.

ILT Education deltar i prosjektene med Manabua – En flerspråklig læringsressurs for fag- og begrepslæring i biologi, fysikk, geografi, historie, KRLE, kjemi, matematikk og samfunnsfag. Manabua gjør det mulig for elever å lære seg sentrale begrep og nøkkelord ved hjelp av informative filmer, tekster og begrepsforklaringer på flere språk.

En rekke Osloskoler har testet ut Manabua gjennom AVT-prosjektet, og vi er stolte over å være innholdsleverandør også i neste fase av prosjektet, nemlig AVT2. I AVT2 skal man forske videre på muligheter og utfordringer som læringsanalyse og aktivitetsdata vil bringe inn i skolen, og flere innholdsleverandører og kommuner skal delta i prosjektet.

For gratis og uforpliktende prøveabonnement på Manabua: Se https://www.ilteducation.no/tools/manabua/

Kilder:

Kommunenes sentralforbund – ks.no: Mer tilpasset undervisning med læringsanalyse  https://www.ks.no/fagomrader/forskning-og-utvikling-fou/forskning-og-utvikling/fou-rapporter/mer-tilpasset-undervisning-med-laringsanalyse/

Oslo kommune Utdanningsetaten (Osloskolen):
https://bruk.ude.oslo.no/

Datatilsynet.no: AVT – sluttrapport
https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/sandkasse-for-kunstig-intelligens/ferdige-prosjekter-og-rapporter/avt-sluttrapport/om-prosjektet/

Utdanningsnytt.no: Læringsanalyse i praksis
https://www.utdanningsnytt.no/fagartikkel-pedagogiske-programmer/laeringsanalyse-i-praksis/242591

Om Aktivitetsdata for Vurdering og Tilpasning (AVT):
https://slate.uib.no/projects/ks-fou-prosjekt-174018-laeringsanalyse

Om Aktivitetsdata for Vurdering og Tilpasning 2 (AVT2):
https://slate.uib.no/projects/aktivitetsdata-for-vurdering-og-tilpasning-2

ILT Education er med i FOU-prosjektene Aktivitetsdata for Vurdering og Tilpasning (AVT og AVT2)