Nyheter

Manabua-filmer – Fra A til Å

Møt de ansatte i Manabua-redaksjonen

Det er mange mennesker som er involverte i hver eneste Manabua-film vi produserer. Først har vi manusforfatteren, vanligvis en faglærer eller lærebokforfatter, som er fagekspert på filmens innhold. Manusforfatteren og Manabua-redaksjonen tar utgangspunkt i det sentrale innholdet i læreplanen når vi bestemmer innholdet i filmene. Når teksten er klar, sendes de til faktasjekkere med spesialkunnskap om faget. Deretter blir både tekst og bilder bearbeidet og finpusset pedagogisk av oss i redaksjonen, før vi sender innholdet videre til produksjonsselskapet. Animatører og illustratører gjør deretter jobben sin med å lage det bevegelige innholdet. Også her foregår det en prosess mellom forfatteren og oss før filmen ferdigstilles. Når vi er fornøyde, er det på tide at oversetterne produserer tekstene på de 12 språkene vi har i dag. Etter dette havner stafettpinnen hos innlesere, det vil si de som leser inn teksten på de ulike språkene. Til slutt publiserer vi filmen i Manabua, og du kan se og dele den med klassen.

Læreplanverket

Alle filmer som er blitt produsert det siste årene, har vært basert på Lgr-22 og de revisjoner som er gjort. I tillegg tilpasser vi innholdet basert på det norske læreplanverket. Hvis et område fjernes fra læreplanen, fjerner vi ikke filmene fra tjenesten. De vil fortsatt kunne brukes i undervisningen.

Er du faglærer og kunne tenke deg å bidra med faglig innhold i Manabua?

Ta kontakt med info@ilteducation.no.

På bildet ser du:

  • Stående bak: Anna Karlsson, Lovisa Bonde og Henrietta Kotilainen.
  • Sittende: Mei-Li Hoh og Elena León.