Nyheter

Nå åpner vi opp Manabua og gir gratis tilgang til ukrainske flyktninger

Denne uken fikk vi inn ukrainsk som nytt språk i Manabua. Manabua er en tjeneste som består av flerspråklige filmer, quiz og begrepslister på ulike morsmål. Nå som ukrainsk er lagt til i tjenesten, vil det gi en enorm merverdi for skoler og kommuner som allerede bruker Manabua, og som i disse dager tar imot ukrainske flyktninger. Men vi åpner samtidig opp for at alle ukrainske flyktninger, deres familier, og læresteder, kan benytte Manabua gratis ut dette semesteret. Det fins læringsressurser for biologi, kjemi, fysikk, geografi, matematikk, KRLE, historie og samfunnsfag. Innloggingsdetaljer ligger nederst i artikkelen.

Manabua is now available for free to use outside the classroom for Ukrainian refugees.

We’ve now added subtitles in Ukrainian on several films in Manabua, and will continue to expand the service with Ukrainian narrations and text. Manabua is a multilingual service for schools, and covers the following subjects: biology, chemistry, physics, geography, mathematics, religion, history and social studies. Available in the following languages: Norwegian, Arabic, Dari, English, Finnish, Polish, Somali, Swedish, Tigrinya, and Ukrainian. Log in details can be found at the bottom of the article.

 

Illustrasjon med tekst som sier at ukrainske flyktninger nå får gratis tilgang til Manabua ut vårsemesteret 2022.

Med Manabua kan læreren bruke samme undervisningsmateriell for alle elever, så mens læreren og kanskje flertallet av elevene bruker norsk, kan elever som ønsker det, lese og lytte til innholdet på sitt morsmål enten det er arabisk, dari, engelsk, finsk, polsk, somali, svensk, tigrinja, eller ukrainsk. De kan også bytte mellom språkene, slik at de på den måten beriker språkkunnskapene og ordforrådet sitt.

Rom ble ikke bygd på en dag. Ei heller klarer vi å oversette alt til ukrainsk på noen få uker. Vi legger derfor i første omgang inn ukrainske undertitler på cirka 40 filmer i uken, og vil i løpet av våren lese inn flere hundre filmer med profesjonell ukrainsk tale.

I ILT Education fremmer vi inkludering i alle våre produkter og støtter familier som har blitt fordrevet fra hjemmene sine som følge av den vedvarende humanitære krisen i Ukraina. Vi legger derfor også til russiske undertekster i mange av filmene i Manabua.

«Vi er alle forferdet over utviklingen i Ukraina. Å se hvordan hele samfunn nå omstiller seg for å møte en ny bølge av flyktninger, like etter alle strabasene med pandemien, skaper en følelse av fellesskap og styrke i våre demokratiske samfunn. For oss i ILT Education betyr det også at vi må endre oss og våre tjenester kjapt. Vi kjenner igjen situasjonen fra den store flyktningkrisen i 2015, da vi også tok imot en stor andel flyktninger, og behovet for våre tjenester økte kraftig. Nå setter vi full fart i produksjonen for å imøtekomme skolenes behov for å støtte ukrainske elever i både Norge, Finland og Sverige», sier Jakob Skogholm, administrerende direktør i ILT Education.

For å få gratis tilgang til Manabua, følg lenken nedenfor og bruk følgende påloggingsinformasjon:

Gratis tilgang til Manabua – Free Access to Manabua:
Gå til / Go to https://app.manabua.no/
Brukernavn/Username: Helpukrainemanabua
Passord/Password: Peacenow