Nyheter

Manabua versjonsmerknader / Release notes 8. februar 2022

Det har kommet førti nye filmer i Manabua! Manabua er tilgjengelig med FEIDE-pålogging for skoler med kommunal avtale. Filmene kommer med begrepsforklaringer og filmmanus på arabisk, dari, engelsk, finsk, polsk, somali, svensk, tigrinja, og selvfølgelig også norsk. Filmene har norsk tekst og tale.

 1. Livets utvikling (Biologi/Biologi og verdensbilde)
 2. Hvordan påvirkes vi av luft og vinder? (Geografi/Værfenomener)
 3. Livet i fjellområder og ørkener (Biologi/Økosystem)
 4. Livet på åpne marker (Biologi/Økosystem)
 5. Tall i brøkform (Matematikk/Brøk, prosent og desimaltall)
 6. Vitenskapelig notasjon (Matematikk/Potensform)
 7. Volum (Matematikk/Måling og beregning)
 8. Multiplikasjon av negative tall (Matematikk/Negative tall)
 9. Divisjon av negative tall (Matematikk/Negative tall)
 10. Forenkling av algebraiske uttrykk (Matematikk/Algebra)
 11. Brøk-, prosent- og desimalform (Matematikk/Brøk, prosent og desimaltall)
 12. Matematiske mønster (Matematikk/Mønster)
 13. Sentralitetsmål (5-7, Matematikk/Statistikk og sannsynlighet)
 14. Sentralitetsmål (8-10, Matematikk/Statistikk og sannsynlighet)
 15. Omkrets (Matematikk/Måling og beregning)
 16. Tall i brøkform og blandet form (Matematikk/Brøk, prosent og desimaltall)
 17. Likhetstegnets betydning og ligninger (Matematikk/Algebra)
 18. Spredningsmål (Matematikk/Statistikk og sannsynlighet)
 19. Koordinatsystem (Matematikk/Sammenheng)
 20. Å løse ligninger (Matematikk/Algebra)
 21. Stalins sovjet og gulag (Historie/Sovjetunionen)
 22. Hva er globalisering? (Samfunnsfag/Økonomi og ressurser)
 23. Romerriket (Historie/Atikken)
 24. Hvordan har vårt verdensbilde forandret seg gjennom historien? (Fysikk/Jorden og universet)
 25. Ekstremvær (Geografi/Værfenomener)
 26. Hva vet du om virvelløse dyr? (Biologi/Slektskap og utvikling)
 27. Antikkens hellas (Historie/Atikken)
 28. Hellige handlinger i kristendommen (Religion/Kristendommen)
 29. Det fantastiske karbonatomet (Kjemi/Karbonatomets egenskaper og funksjoner)
 30. Karbonatomets kretsløp (Kjemi/Karbonatomets egenskaper og funksjoner)
 31. Hvordan påvirkes vi av lyden rundt oss? (Fysikk/Lyd og lys)
 32. Kjemisk detektivarbeid del 1 (Kjemi/Separasjon og analysemetoder)
 33. Kjemisk detektivarbeid del 2 (Kjemi/Separasjon og analysemetoder)
 34. Hva er bioteknologi? (Biologi/Historiske og moderne oppdagelser)
 35. Matens holdbarhet (Kjemi/Kjemi i hverdagen)
 36. Brensler og miljø (Kjemi/Kjemi i hverdagen)
 37. Livet i hav og ferskvann (Biologi/Økosystem)
 38. FNs oppbygning (Samfunnsfag/Menneskerettighetene)
 39. Hva er folkerett? (Samfunnsfag/Menneskerettighetene)
 40. Hvordan produseres strøm? (Fysikk/Energi)