Nyheter

Samisk barnelitteratur i Polylino skole og Polylino barnehage

I samarbeid med Davvi Girji og med støtte fra Sametinget, har vi fått inn en del nye bøker på samisk i Polylino skole. I tillegg har vi en rekke bøker i Polylino for barnehager, se saken vi publiserte i november 2022. Her finner du for ordens skyld en komplett oversikt over våre samiske titler, og i hvilke løsninger de fins.

Nordsamiske barnebøker

Mu ártegis eallin (ny) – Kun i Polylino skole

Jođašeaddji násti (ny) – Kun i Polylino skole

Luohtojávrri oainnáhusat (ny) – Kun i Polylino skole

Firkkaláhkku (ny) – Polylino barnehage, Polylino Home Access og Polylino skole

Duvro-guovža ja skohtermáđii (ny) – Polylino barnehage, Polylino Home Access og Polylino skole

Čoalkkehii uksii (ny) – Polylino barnehage, Polylino Home Access og Polylino skole

Njálaid guossit – Polylino barnehage, Polylino Home Access og Polylino skole

Stephen Borrough – Polylino barnehage, Polylino Home Access og Polylino skole

Niillas ja báktestálu noaidelávži – Polylino barnehage, Polylino Home Access og Polylino skole

Čerbmen Bizi – Girdipilohtta – Polylino barnehage, Polylino Home Access og Polylino skole

Geaidnostállu – Polylino barnehage, Polylino Home Access og Polylino skole

Guovssu guovssahasat – Polylino barnehage, Polylino Home Access og Polylino skole

I tillegg fins det mange bøker som er innlest på nordsamisk. Per i dag ligger det 71 bøker i språkhyllen som heter Davvisámegiella i Polylino skole og 68 bøker i Polylino barnehage.

Sørsamiske barnebøker

Tjorme Bietse – Girtepilote – Polylino barnehage, Polylino Home Access og Polylino skole

Næjla jïh Baektiestaaloen nåejtielaemtjie – Polylino barnehage, Polylino Home Access og Polylino skole

I tillegg fins det mange bøker som er innlest på sørsamisk. Per i dag ligger det 54 bøker i språkhyllen som heter Sørsamisk i Polylino skole og Polylino barnehage.

Lulesamiske barnebøker

Jåvvå-viellja – Mannulahka Ukrainaj (ny) – Kun i Polylino skole

Jåvvå-viellja – Svállátjoajve sina Austeráliáj (ny) – Kun i Polylino skole

Jåvvå-viellja – Gávrasski ja Rávgasski (ny) – Kun i Polylino skole

Mæhttsaj lahppum – Polylino barnehage, Polylino Home Access og Polylino skole

Du finner de lulesamiske bøkene i språkhyllen som heter Lulesamisk i Polylino skole.