Filmer

Manabua webinar
Kort, praktisk webinar (12 min) der du lærer det du trenger å vite for å bruke Manabua.
Hva er Manabua
Kort film som forklarer hva verktøyet Manabua er.
Manabua – få grep om begrepa!
Det nye audiovisuelle læremiddelet Manabua forklarer begreper på en tydelig og enkle måte med video, begrepslister og quiz.

Spørsmål og svar