bg

Lær å bruke våre verktøy

Her finner du tips, inspirasjon, guider og filmer som sikrer at lærere, elever og barn, maksimerer fordelene med verktøyene våre. Du finner også kontaktinformasjon til vår kundeservice der du kan henvende deg om du har spørsmål. Vi hjelper deg gjerne videre!

Velg verktøy

Kundeservice

Jeg vil ha hjelp med

Alle spørsmål og svar

Hvis du ikke mottar epost fra oss, f.eks. nyhetsbrev, passord og lignende, kan dette skyldes flere ting:

 1. Sjekk om epost fra oss har havnet i søppelfilteret. Det er lurt å regelmessig gå gjennom meldinger i Søppelpost-mappen for å kontrollere at legitime meldinger ikke er blitt klassifisert som søppelpost ved en feil.  Hvis den har det, kan du manuelt flytte eposten over i innboksen din, eventuelt markere eposten og si at denne ikke er søppelpost/spam. Alternativt kan du også legge oss til i Liste over klarerte avsendere.
 2. Har du tidligere stoppet et epostabonnement fra oss? Har du tidligere mottatt epost fra oss, men trykket på «Unsubscribe» eller «Stopp abonnementet» i en av meldingene? Da må vi manuelt gå inn å endre statusen din til «resubscribe» for at du manuelt skal kunne abonnere på nytt. Alternativt kan du registrere deg på nytt, men det vil føre til dobbeltregistreringer i vårt system, så får å unngå dette, vil vi helst at du sender en epost til oss på denne adressen: info@ilteducation.no, så retter vi det manuelt.
 3. Har du oppgitt feil epostadresse ved registrering? Det skjer. Ta kontakt med oss på info@ilteducation.no, så får vi endret epostadressen din i vårt system, eventuelt registrer deg på nytt med riktig epostadresse. Men gi da gjerne beskjed om dobbeltregistrering, så vi får ryddet i våre registre.
 4. Kan du ha blokkert oss? Kanskje har du på et tidspunkt lagt oss til i Listen over blokkerte avsendere? I så fall blir alle meldinger fra personer eller vårt domenenavn alltid klassifisert som søppelpost, uansett hva meldingene inneholder. Legg oss i stedet inn i Liste over klarerte avsendere.

Ja, det er mulig å logge inn via FEIDE.

Finner du ikke «oss» i listen over feidegodkjente verktøy, ta kontakt med kundeservice for mer informasjon.

Fortellerstemme, begrepslister og teksting i Manabua er tilgjengelig på følgende språk: arabisk, dari, engelsk, finsk, norsk, polsk, russisk, somali, svensk, tigrinja, ukrainsk. Vi utvider språkstøtten kontinuerlig.

Polylino barnehage er et verktøy for barnehagen – med alderstilpassede bøker fra 0-7 år. Personalet får hver sin konto. For at barna skal ha tilgang til Polylino hjemme, må barnehagen ha inngått en ekstraavtale om innkjøp av Polylino Home Access. Da vil foresatte få tilgang til et stort utvalg av de flerspråklige bøkene i Polylino via egne brukere.

Polylino skole inneholder alderstilpassede bøker fra 6 år og oppover, men også noen enklere bøker for barn som trenger mer lesetrening. Hver elev får sin egen konto – gjerne knyttet til skolens elevadministrasjonssystem. Dette betyr at de også kan bruke verktøyet utenfor skolen. Feide-integrasjon er mulig.

Vi utvider til stadighet med flere språk, senest med ukrainsk. Hvis du har et spesielt språkønske, ta gjerne kontakt.

Nei, tanken er at verktøyet skal styrke elevenes forståelse av det norske språket, og opplesingen på morsmålet vil da være en støtte for å lese den norske teksten.

Manabua er et audiovisuelt verktøy som forklarer de sentrale begrepne og nøkkelordene til skolespråket på en måte som gjør dem lettere å forstå. Verktøyet består av flerspråklige filmer med tilhørende quiz og begrepslister. Fortellerstemme og teksting er tilgjengelig på følgende språk: norsk, engelsk, tigrinya, arabisk, somalisk, dari, svensk og finsk.

Få grep om begrepa med Manabua!

Manabua lanseres høsten 2021.

Via funksjonen “Importer via Excel” kan man både opprette og slette brukere fra systemet, uten at personalet trenger gjøre dette en etter en i kontrollpanelet.

Automatisk kontosynkronisering er en tilpasset løsning for å fungere godt med kravene og målene som er innført i EU:s databeskyttelseslovgivning GDPR. Med automatisk kontosynkronisering har du på barnehagen / skolen / kommunen god kontroll over nøyaktig hvilken informasjon og hvilke data du sender til oss på ILT/ Polylino.

For å bruke automatisk kontosynkronisering kreves ingen spesielle databehandlingsavtaler. Vi anbefaler imidlertid at du som kunde signerer en generell avtale om personopplysninger med oss. Hvis du ikke allerede har signert en, vennligst kontakt vår kundeservice (info@polylino.no) for informasjon og avtalsmal.

Du kan alltid logge på alle kontoer akkurat som før, dvs. med brukernavn og passord. Når det nye systemet er aktivert, kan du også få tilgang til en annen påloggingsmetode, med Google.

Hva som skjer med eksisterende kontoer, avhenger av om du har valgt å slette eksisterende kontoer eller innføre karantene i løpet av en overgangsperiode. Velg svaralternativ 1 eller 2 nedenfor, avhengig av dette.

 1. Eksisterende kontoer slettes. Hva som skjer med kontoen din, avhenger av om oppsettet av din eksisterende konto følger kontosynkroniseringsstrukturen. Hvis kontoen din fungerer som normalt når du er logget inn, kan du fortsette å bruke kontoen din som vanlig. All informasjonen din på kontoen, for eksempel bøker i bokhyllen, vil finnes der. Hvis den eksisterende kontoen din ikke følger strukturen i kontosynkronisering, må du bytte til ett helt nytt konto. Ditt eksisterende konto blir deretter slettet når overgangen til den nye løsningen finner sted. Du vil i stedet motta ett helt nytt konto, som vil bli opprettet for deg i forbindelse med endringen. Du vil motta en e-post med informasjon om den nye kontoen din og hvordan du får tilgang til den.
 1. Eksisterende kontoer blir satt i karantene.Hva som skjer med kontoen din er avhenger av om oppsettet av ditt eksisterende konto følger strukturen til kontosynkronisering. Hvis kontoen din fortsetter å fungere og du ikke ser ordet «KARANTENE» ved siden av navnet ditt når du er logget inn, kan du fortsette å bruke kontoen din som vanlig. All informasjonen din på kontoen, for eksempel bøker i bokhyllen, gjenstår. Hvis du ser ordet «KARANTENE» ved siden av navnet ditt når du er logget inn, eller hvis du har mistet noen av funksjonene i tjenesten, må du bytte til ett helt nytt konto, som vil bli opprettet for deg i forbindelse med endringen. Du vil motta en e-post med informasjon om den nye kontoen din og hvordan du får tilgang til den. Du vil kunne bruke begge kontoene parallelt i en periode (vanligvis en måned) og du vil da for eksempel kunne gå gjennom hvilke bøker du vil legge til i den nye kontoen. Når karanteneperioden går ut, blir den gamle kontoen din slettet.

 

Kontopassord håndteres ikke av den automatiserte løsningen, og kan derfor endres som før.

Funksjoner som å opprette kontoer, oppdatere viss kontoinformasjon og slette kontoer forsvinner fra tjenesten. Muligheten til å opprette / oppdatere både studentkontoer og personalkontoer forsvinner. I stedet vedlikeholdes alle kontoer automatisk.

Automatisk kontosynkronisering betyr at alle kontoer for barnehagen / skolen / kommunen din hos ILT /Polylino opprettes og vedlikeholdes automatisk. Dette er mulig gjennom et teknisk oppsett som ILT/ Polylino har satt opp sammen med barnehagen / skolen / kommunen. Når denne løsningen brukes, trenger ikke ansatte / administratorer opprette, vedlikeholde og slette kontoer hos ILT / Polylino selv. Alle kontooppdateringer, inkludert oppretting av kontoer for nye elever, personale, skjer helt automatisk i stedet.

Automatisk kontosynkronisering fungerer som en sann kilde til hvilke kontoer som skal være i en barnehage / skolen / kommune når løsningen er slått på. Dette betyr at kontoer som allerede eksisterer hos oss, og som fortsatt er inkludert i kontosynkroniseringsløsningen, blir beholdt og overført til den nye kontosynkroniseringsløsningen når den lanseres live. Eksisterende kontoer som ikke er inkludert i kontosynkroniseringsløsningen vil bli slettet og dermed ikke migrert.

Det som nøyaktig definerer om en konto vil forbli og bli overført, er om det eksakte brukernavnet til kontoen fremdeles er inkludert i kontosynkroniseringsløsningen. Eksemplet nedenfor viser hvordan eksisterende kontoer påvirkes i forbindelse med live-lanseringen, og hvordan kontoer med samsvarende brukernavn blir migrert, mens de øvrige kontoene ikke blir migrert.

Når det gjelder kontoer som migreres, vil brukere kunne fortsette å bruke kontoene sine upåvirket av implementeringen av kontosynkronisering. For kontoene som ikke overføres, er det to alternativer å velge mellom.

 1. Slett eksisterende kontoer i forbindelse med live lansering. Lister kan deretter genereres på tvers av disse kontoene for å varsle brukerne. Hvis mange av de eksisterende kontoene er utdaterte, kan dette være en god løsning.
 2. Legg til eksisterende kontoer i en karantenegruppe i en periode. Hensikten med en overgangsperiode er å gi brukerne tid til å bytte fra sine eksisterende kontoer til de nye som administreres med kontosynkronisering. Kontoer som egentlig ville blitt slettet forblir slik midlertidig til karantenetiden utløper. Du vil bli påminnet i god tid før karantenetiden utløper.

Opprett ett administratorkonto for appen vår. Administratorkontoen brukes av appen vår for å få tilgang til rett data i miljøet deres, og må forbli i G Suite-miljøet med sin rolle så lenge løsningen vår brukes.

 1. Gi kontoen navnet «ILT App (app@doman)«. Del ikke ut passordet til kontoen, ettersom passordet til kontoen ikke behøver være kjent for noen.
 2. Tilordne kontoenrollen som «Advansert Administrator».
 3. Hvis dere vil ha full konfigureringshjelp fra oss, må dere opprette en midlertidig støttekonto som vi kan bruke til å sette opp løsningen. I så fall oppretter dere en ytterligere administratorkonto.
 4.  Gi kontoen navnet “ILT Support (ilt.support@doman)” og velg å opprette et passord for kontoen automatisk.
 5.  Velg å varsle påloggingen via e-post (Flere handlinger -> Informasjon om e-postinnlogging). Gi beskjed om påloggingen via e-post til teknisksupport@polylino.no
 6. Gi kontoen rollen rollen som «Advansert Administrator».
 7. Vi konfigurerer appen vår. Avhengig av valg av oppsett, gjør vi enten dette for deg, eller vi gjør dette sammen over for eksempel en videokonferanse. Uavhengig av valg av måte, fører vi en dialog for å greie ut eventuelle spørsmål og ønsker i oppsettet. På dette stadiet tester vi også oppsettet til løsningen for å sikre at konfigurasjonen fungerer som ønsket.
 8. I henhold til avtale om dato og metode setter vi løsningen live.
 9. Når løsningen er live og vi har sørget for at alt fungerer som ønsket, kan den midlertidige administratorkontoen «ILT Support» slettes eller lukkes.

Merk at kontoen «ILT-appen» må fortsette å eksistere med rollen «Avansert administrator» i G Suite-miljøet så lenge løsningen brukes!

Manuell kontoadministrasjon:Selv når synkronisering er aktiv, kan kontoer opprettes manuelt i Polylino / ILT. Følg gjerne samme standard når du oppretter manuelle kontoer, ettersom brukeren deretter kan legges til synkroniseringen etterpå og deretter motta brukeroppdateringer.

Hvis dere bruker Googles skysystem G Suite (også kjent som G Suite for Education [GSFE] og tidligere Google Apps for Education [GAFE]), tilbyr vi en veldig enkel, moderne og enkel å implementere løsning i form av en egenutviklet app som blir installert i deres Googles miljø. Appen er enkelt konfigurert for å hente relevante data fra Google-miljøet deres, og sender dataen sikkert til oss.

Automatisk kontosynkronisering betyr at alle brukerkontoer som en barnehage / skole / kommune har i systemene våre blir opprettet og oppdatert helt automatisk. Løsningen er basert på at vi automatisk og regelmessig får tilgang til data om brukere direkte fra de egne systemene i barnehagen / kommunen

 1. Logga in på kontoen med hjelp av google eller brukernavn og passord
 2. Velg organisasjonen som personen som skal tildeles administratorrettigheter tilhører
 3. Velg Personal-fanen og finn den rette personen i listen (hvis personen ikke er i listen, kan du opprette en ny konto selv og deretter tildele personadministratorrettighetene, se avsnitt 2). Under administratorrettigheter, sjekk organisasjonen (e) som personen skal ha administratorrettigheter for.
 4. Klikk Oppdater.

 

 

Man kan synkronisere en organisasjons Google-kontoer med ILT-kontoen. Synkronisering betyr at hver nye bruker som legges til organisasjonens Google-miljø automatisk får en ILT-konto. Man kan da bruke sin Google-konto til å logge på våre verktøy.

Er dere interessert i synkronisering? Kontakt vår kundeservice.

Kontakt personen som er ansvarlig hos dere eller kontakt vår kundeservice.

Du vil se dette når du er logget på kontrollpanelet.

 1. Se under “Administrer brukere” og fanen Personale.
 2. I en rute ved siden av den i personalet som har denne rollen skal det stå “Admin”.

På same måte som man kan opprette bruker-kontoer for personale i kontrollpanelet kan man opprette foresatt-kontoer om barnehagen har kjøpt inn dette tileggsverktøyet. Man kan enten legge til foresatte en-etter-en, eller bruke excel-oppladdnings verktøyet å laste opp flere på samma gang.

Hvis du har administratorrettigheter kan du bruke opplastingsverktøyet i kontrollpanelet.

 1. Velg rett organisation om du har flere
 2. Klikk på knappen Importer via Excel
 3. Hent excelmalen på siden (du finner en nedlastningsbar lenk til malen på siden)
 4. Fyll den ut og lagre den på datamaskinen. Instruksjoner om hvordan du fyller ut malen finner du på siden.
 5. Klikk på “Velg fil” knappen på siden. Finn malen din.
 6. Klikk på Start import-knappen

Man kan enkelt oppdattere brukerkontoer i kontrollpanelet. Klikk på Rediger bruker og fyll i rett bruker info. Klikk Oppdatter. Man kan også slette brukerkontoer for eksempel om noen har sluttet jobbe i en barnehage. Klikk da på Rediger bruker og velg Slett lengst ned.

 • Klikk på organisasjoner.
 • Velg den organisasjonen du vil opprette ny personal-kontoer i.
 • Klikk på Opprett ny personal konto og fyll ut riktig brukerinformasjon.
 • En e-post vil nå bli sendt til brukeren med informasjon og innloggingslenke der brukeren selv kan velge eget passord.
 • Logg inn på kontoen din via ilteducation.no Klikk på admin-knappen lengst oppe i høyre hjørne.
 • Skriv inn brukernavn og passord som dere bruker når dere logger inn i Polylino.

I kontrollpanelet kan man logge inn og se sin profil hos ILT. I kontrollpanelet kan du med administrator rettigheter legge til og slette brukerkontoer i våre verktøy. Man kan også opprette kontoer manuelt, eller hvis du har mange kontoer – opprett via excel og opplastingsverktøyet som er tilgjengelig i kontrollpanelet.

Med Apples oppdatering til iPad OS 13.2 sluttet lyden å fungere i Polylino. Du kan enkelt fikse dette ved å laste ned den nyeste versjonen (versjon 1.6.2 eller nyere) av Polylino-appen i App Store.

Du behøver Android nettbrett med stor skjerm og Androidversjon 5.0 eller senere. Noen funksjoner som finnes i iPadversionen er under utvikling for Android. Oppdateringer skjer kontinuerlig – hold utkikk i Google play!

Du må kunne installere iOS 9.3 på iPaden din. Man kan også installere Polylino på iPad 2 som er fra 2010-2011.

Hvis du vil søke etter f.eks. en bestemt bok eller forfatter, gå til søkeboksen («Søk blant alle titlene») og begynn å skrive hva du vil søke etter. Hvis du vil søke etter for eksempel en bestemt bok eller forfatter, gå til søkeboksen («Søk blant alle titlene») og begynn å skrive hva du vil søke etter. Hvis du vil søke etter for eksempel «katt», skriv inn «katt» og velg blant søkeresultatene som kommer opp eller velg «Søk».

Du kan blant annet søke etter: boktittel, forfatter, illustratør, utgiver, språk, kategori, bokhylle og nøkkelord (nøkkelord er søkeord fra bøkene).

Språkhyllene viser alle bøker på de forskjellige språkene som er tilgjengelige i Polylino appen. For eksempel vil alle bøker som finnes tilgjengelig i appen på albansk bli vist i språkshyllen «Albansk».

Når du åpner en bok fra en språkhylle, begynner språket å leses opp først, ikke norsk. Hvis du åpner boken i barnemodus, er standardinnstillingene at bare det det valgte språket og norsk vises i boken, slik at barnet har færre språk å velge mellom. Man kan også stille inn slik at mer enn disse to språkene vises.

Fra siden der man velger hvem som leser, velg «Ny profil». Skriv inn profilnavn og velg profilbilde. Klikk «Spar». Nå kan du gå inn på din profil.

Første gangen du starter Polylino appen kommer du til en innloggingside. Skriv inn din innloggings-informasjon og velg «Logg inn». Velg så å gå til din profil eller skap en ny.

Barnemodus er en enklere versjon av tjenesten, hvor fokus ligger på bøkene. Fra barnemodus går det for eksempel ikke å gjøre om på innstillingene og se bokinfo og lignende. Barna kommer direkte til bøkene og kan begynne å lese, lytte og bla i bøkene. Sammen med guidet tilgang unngår man at de yngste barna med feil-klikk klikker seg bort fra boken.

Man kan stille inn slik at bøkene starter uten lyd eller slik at bare visse språk finnes med. Om man for eksempel vil fokusere på kun spansk og arabisk og ikke de øvrige språkene, kan det stille inn, slik at barna kun kan veksle mellom norsk, spansk og arabisk.

Fra infoside om boken, velg «Legg til i bokhyllen». Velg så «Ny bokhylle» lengst nede i ruten som kommer opp. Velg et navn og ikon på bokhylla, klikk så på «Lagre».

Alternativt velger du «Velg bøker» på startsiden («Bokhyller») eller fra for eksempel en søkning eller en temabokhylle. Marker hvilke bøker du vil legge i bokhylla. Velg «Legg til i bokhyllen». Skriv et navn på bokhylla og velg ikon. Klikk så på «Lagre».

Du kan aktivere barnemodus på fire ulike måter:

 1. Fra menylinja. Klikk på ikonet med et barneansikt til høyre i menylinja. Da vil hele biblioteket åpnes og barna vil selv kunne bla blant de ulike kategoriene.
 2. Fra en bokhylle. Velg en bokhylle som for eksempel «Nyheter». Klikk så på «Vis alle» og så «Barnemodus» lengst til høyre i bokhylla. Da vil kun de bøkene som finnes i bokhylla åpnes.
 3. Fra startsiden til «Bokhyller» eller fra en enkelt bokhyllen. Klikk «Velg bøker». Marker valgfritt antall bøker og velg så ikonet for «Barnemodus» som finnes til venstre om «Avbryt».
 4. Fra en enkelt bok. Fra infosiden i boken, velg «Åpne i Barnemodus».

Fra «barnemodus», velg ikonet lengst opp til høyre (et barn med en strek over). I ruten «Lås opp barnemodus», svar på spørsmålet og velg «Lås opp».

Kategorier er grupperinger av bøker. For eksempel bøker om dyr finnes i kategorien «Dyr», bøker om vennskap i kategorien «Vennskap» og så videre.

Klikk på «Kategorier» til høyre om «søkeruten» for å komme til kategoriene. Når du har valgt en kategori, vises bøkene som inngår i kategorien lengst ned på siden.

Du kan også søke på kategorier i søkeruten («Søk blant alle bøker»). I søkefunksjonen finnes det ytterligere flere kategorier.

 

 

Barnemodus

Barnemodus er en enklere versjon av tjenesten, hvor fokus ligger på bøkene. Fra barnemodus går det for eksempel ikke å gjøre om på innstillingene og se bokinfo og lignende. Barna kommer direkte til bøkene og kan begynne å lese, lytte og bla i bøkene. Sammen med guidet tilgang unngår man at de yngste barna med feil-klikk klikker seg bort fra boken.

Man kan stille inn slik at bøkene starter uten lyd eller slik at bare visse språk finnes med. Om man for eksempel vil fokusere på kun spansk og arabisk og ikke de øvrige språkene, kan det stille inn, slik at barna kun kan veksle mellom norsk, spansk og arabisk.

Du kan aktivere barnemodus på fire ulike måter:

 1. Fra menylinja. Klikk på ikonet med et barneansikt til høyre i menylinja. Da vil hele biblioteket åpnes og barna vil selv kunne bla blant de ulike kategoriene.
 2. Fra en bokhylle. Velg en bokhylle som for eksempel «Nyheter». Klikk så på «Vis alle» og så «Barnemodus» lengst til høyre i bokhylla. Da vil kun de bøkene som finnes i bokhylla åpnes.
 3. Fra startsiden til «Bokhyller» eller fra en enkelt bokhyllen. Klikk «Velg bøker». Marker valgfritt antall bøker og velg så ikonet for «Barnemodus» som finnes til venstre om «Avbryt».
 4. Fra en enkelt bok. Fra infosiden i boken, velg «Åpne i Barnemodus».

Fra «barnemodus», velg ikonet lengst opp til høyre (et barn med en strek over). I ruten «Lås opp barnemodus», svar på spørsmålet og velg «Lås opp».

Funksjonalitet

På same måte som man kan opprette bruker-kontoer for personale i kontrollpanelet kan man opprette foresatt-kontoer om barnehagen har kjøpt inn dette tileggsverktøyet. Man kan enten legge til foresatte en-etter-en, eller bruke excel-oppladdnings verktøyet å laste opp flere på samma gang.

Polylino Home Access er et tilleggsverktøy for barnehager som har Polylino. Gjennom Home Access kan foresatte bruke Polylino hjemme med barna. Hjemmeversjonen inneholder noe færre bøker enn hovedverktøyet, men har alle språkene fra Polylino. Bøkene som er tilgjengelig i Home Access er markert med Home Access når du åpner bokens infoside. Du finner også en egen kategori som heter Home Access, som gjør det enklere for deg å se alle boktitlene som er tilgjengelig i hjemmeversjonen.

Med Apples oppdatering til iPad OS 13.2 sluttet lyden å fungere i Polylino. Du kan enkelt fikse dette ved å laste ned den nyeste versjonen (versjon 1.6.2 eller nyere) av Polylino-appen i App Store.

Du behøver Android nettbrett med stor skjerm og Androidversjon 5.0 eller senere. Noen funksjoner som finnes i iPadversionen er under utvikling for Android. Oppdateringer skjer kontinuerlig – hold utkikk i Google play!

Du må kunne installere iOS 9.3 på iPaden din. Man kan også installere Polylino på iPad 2 som er fra 2010-2011.

Barnemodus er en enklere versjon av tjenesten, hvor fokus ligger på bøkene. Fra barnemodus går det for eksempel ikke å gjøre om på innstillingene og se bokinfo og lignende. Barna kommer direkte til bøkene og kan begynne å lese, lytte og bla i bøkene. Sammen med guidet tilgang unngår man at de yngste barna med feil-klikk klikker seg bort fra boken.

Man kan stille inn slik at bøkene starter uten lyd eller slik at bare visse språk finnes med. Om man for eksempel vil fokusere på kun spansk og arabisk og ikke de øvrige språkene, kan det stille inn, slik at barna kun kan veksle mellom norsk, spansk og arabisk.

Du kan aktivere barnemodus på fire ulike måter:

 1. Fra menylinja. Klikk på ikonet med et barneansikt til høyre i menylinja. Da vil hele biblioteket åpnes og barna vil selv kunne bla blant de ulike kategoriene.
 2. Fra en bokhylle. Velg en bokhylle som for eksempel «Nyheter». Klikk så på «Vis alle» og så «Barnemodus» lengst til høyre i bokhylla. Da vil kun de bøkene som finnes i bokhylla åpnes.
 3. Fra startsiden til «Bokhyller» eller fra en enkelt bokhyllen. Klikk «Velg bøker». Marker valgfritt antall bøker og velg så ikonet for «Barnemodus» som finnes til venstre om «Avbryt».
 4. Fra en enkelt bok. Fra infosiden i boken, velg «Åpne i Barnemodus».

Fra «barnemodus», velg ikonet lengst opp til høyre (et barn med en strek over). I ruten «Lås opp barnemodus», svar på spørsmålet og velg «Lås opp».

Importer via excell

Via funksjonen “Importer via Excel” kan man både opprette og slette brukere fra systemet, uten at personalet trenger gjøre dette en etter en i kontrollpanelet.

Kategorier og bokhyller

Hvis du vil søke etter f.eks. en bestemt bok eller forfatter, gå til søkeboksen («Søk blant alle titlene») og begynn å skrive hva du vil søke etter. Hvis du vil søke etter for eksempel en bestemt bok eller forfatter, gå til søkeboksen («Søk blant alle titlene») og begynn å skrive hva du vil søke etter. Hvis du vil søke etter for eksempel «katt», skriv inn «katt» og velg blant søkeresultatene som kommer opp eller velg «Søk».

Du kan blant annet søke etter: boktittel, forfatter, illustratør, utgiver, språk, kategori, bokhylle og nøkkelord (nøkkelord er søkeord fra bøkene).

Språkhyllene viser alle bøker på de forskjellige språkene som er tilgjengelige i Polylino appen. For eksempel vil alle bøker som finnes tilgjengelig i appen på albansk bli vist i språkshyllen «Albansk».

Når du åpner en bok fra en språkhylle, begynner språket å leses opp først, ikke norsk. Hvis du åpner boken i barnemodus, er standardinnstillingene at bare det det valgte språket og norsk vises i boken, slik at barnet har færre språk å velge mellom. Man kan også stille inn slik at mer enn disse to språkene vises.

Fra infoside om boken, velg «Legg til i bokhyllen». Velg så «Ny bokhylle» lengst nede i ruten som kommer opp. Velg et navn og ikon på bokhylla, klikk så på «Lagre».

Alternativt velger du «Velg bøker» på startsiden («Bokhyller») eller fra for eksempel en søkning eller en temabokhylle. Marker hvilke bøker du vil legge i bokhylla. Velg «Legg til i bokhyllen». Skriv et navn på bokhylla og velg ikon. Klikk så på «Lagre».

Kategorier er grupperinger av bøker. For eksempel bøker om dyr finnes i kategorien «Dyr», bøker om vennskap i kategorien «Vennskap» og så videre.

Klikk på «Kategorier» til høyre om «søkeruten» for å komme til kategoriene. Når du har valgt en kategori, vises bøkene som inngår i kategorien lengst ned på siden.

Du kan også søke på kategorier i søkeruten («Søk blant alle bøker»). I søkefunksjonen finnes det ytterligere flere kategorier.

 

 

Kontosynk

Ja, det er mulig å logge inn via FEIDE.

Finner du ikke «oss» i listen over feidegodkjente verktøy, ta kontakt med kundeservice for mer informasjon.

Automatisk kontosynkronisering er en tilpasset løsning for å fungere godt med kravene og målene som er innført i EU:s databeskyttelseslovgivning GDPR. Med automatisk kontosynkronisering har du på barnehagen / skolen / kommunen god kontroll over nøyaktig hvilken informasjon og hvilke data du sender til oss på ILT/ Polylino.

For å bruke automatisk kontosynkronisering kreves ingen spesielle databehandlingsavtaler. Vi anbefaler imidlertid at du som kunde signerer en generell avtale om personopplysninger med oss. Hvis du ikke allerede har signert en, vennligst kontakt vår kundeservice (info@polylino.no) for informasjon og avtalsmal.

Du kan alltid logge på alle kontoer akkurat som før, dvs. med brukernavn og passord. Når det nye systemet er aktivert, kan du også få tilgang til en annen påloggingsmetode, med Google.

Hva som skjer med eksisterende kontoer, avhenger av om du har valgt å slette eksisterende kontoer eller innføre karantene i løpet av en overgangsperiode. Velg svaralternativ 1 eller 2 nedenfor, avhengig av dette.

 1. Eksisterende kontoer slettes. Hva som skjer med kontoen din, avhenger av om oppsettet av din eksisterende konto følger kontosynkroniseringsstrukturen. Hvis kontoen din fungerer som normalt når du er logget inn, kan du fortsette å bruke kontoen din som vanlig. All informasjonen din på kontoen, for eksempel bøker i bokhyllen, vil finnes der. Hvis den eksisterende kontoen din ikke følger strukturen i kontosynkronisering, må du bytte til ett helt nytt konto. Ditt eksisterende konto blir deretter slettet når overgangen til den nye løsningen finner sted. Du vil i stedet motta ett helt nytt konto, som vil bli opprettet for deg i forbindelse med endringen. Du vil motta en e-post med informasjon om den nye kontoen din og hvordan du får tilgang til den.
 1. Eksisterende kontoer blir satt i karantene.Hva som skjer med kontoen din er avhenger av om oppsettet av ditt eksisterende konto følger strukturen til kontosynkronisering. Hvis kontoen din fortsetter å fungere og du ikke ser ordet «KARANTENE» ved siden av navnet ditt når du er logget inn, kan du fortsette å bruke kontoen din som vanlig. All informasjonen din på kontoen, for eksempel bøker i bokhyllen, gjenstår. Hvis du ser ordet «KARANTENE» ved siden av navnet ditt når du er logget inn, eller hvis du har mistet noen av funksjonene i tjenesten, må du bytte til ett helt nytt konto, som vil bli opprettet for deg i forbindelse med endringen. Du vil motta en e-post med informasjon om den nye kontoen din og hvordan du får tilgang til den. Du vil kunne bruke begge kontoene parallelt i en periode (vanligvis en måned) og du vil da for eksempel kunne gå gjennom hvilke bøker du vil legge til i den nye kontoen. Når karanteneperioden går ut, blir den gamle kontoen din slettet.

 

Kontopassord håndteres ikke av den automatiserte løsningen, og kan derfor endres som før.

Funksjoner som å opprette kontoer, oppdatere viss kontoinformasjon og slette kontoer forsvinner fra tjenesten. Muligheten til å opprette / oppdatere både studentkontoer og personalkontoer forsvinner. I stedet vedlikeholdes alle kontoer automatisk.

Automatisk kontosynkronisering betyr at alle kontoer for barnehagen / skolen / kommunen din hos ILT /Polylino opprettes og vedlikeholdes automatisk. Dette er mulig gjennom et teknisk oppsett som ILT/ Polylino har satt opp sammen med barnehagen / skolen / kommunen. Når denne løsningen brukes, trenger ikke ansatte / administratorer opprette, vedlikeholde og slette kontoer hos ILT / Polylino selv. Alle kontooppdateringer, inkludert oppretting av kontoer for nye elever, personale, skjer helt automatisk i stedet.

Automatisk kontosynkronisering fungerer som en sann kilde til hvilke kontoer som skal være i en barnehage / skolen / kommune når løsningen er slått på. Dette betyr at kontoer som allerede eksisterer hos oss, og som fortsatt er inkludert i kontosynkroniseringsløsningen, blir beholdt og overført til den nye kontosynkroniseringsløsningen når den lanseres live. Eksisterende kontoer som ikke er inkludert i kontosynkroniseringsløsningen vil bli slettet og dermed ikke migrert.

Det som nøyaktig definerer om en konto vil forbli og bli overført, er om det eksakte brukernavnet til kontoen fremdeles er inkludert i kontosynkroniseringsløsningen. Eksemplet nedenfor viser hvordan eksisterende kontoer påvirkes i forbindelse med live-lanseringen, og hvordan kontoer med samsvarende brukernavn blir migrert, mens de øvrige kontoene ikke blir migrert.

Når det gjelder kontoer som migreres, vil brukere kunne fortsette å bruke kontoene sine upåvirket av implementeringen av kontosynkronisering. For kontoene som ikke overføres, er det to alternativer å velge mellom.

 1. Slett eksisterende kontoer i forbindelse med live lansering. Lister kan deretter genereres på tvers av disse kontoene for å varsle brukerne. Hvis mange av de eksisterende kontoene er utdaterte, kan dette være en god løsning.
 2. Legg til eksisterende kontoer i en karantenegruppe i en periode. Hensikten med en overgangsperiode er å gi brukerne tid til å bytte fra sine eksisterende kontoer til de nye som administreres med kontosynkronisering. Kontoer som egentlig ville blitt slettet forblir slik midlertidig til karantenetiden utløper. Du vil bli påminnet i god tid før karantenetiden utløper.

Opprett ett administratorkonto for appen vår. Administratorkontoen brukes av appen vår for å få tilgang til rett data i miljøet deres, og må forbli i G Suite-miljøet med sin rolle så lenge løsningen vår brukes.

 1. Gi kontoen navnet «ILT App (app@doman)«. Del ikke ut passordet til kontoen, ettersom passordet til kontoen ikke behøver være kjent for noen.
 2. Tilordne kontoenrollen som «Advansert Administrator».
 3. Hvis dere vil ha full konfigureringshjelp fra oss, må dere opprette en midlertidig støttekonto som vi kan bruke til å sette opp løsningen. I så fall oppretter dere en ytterligere administratorkonto.
 4.  Gi kontoen navnet “ILT Support (ilt.support@doman)” og velg å opprette et passord for kontoen automatisk.
 5.  Velg å varsle påloggingen via e-post (Flere handlinger -> Informasjon om e-postinnlogging). Gi beskjed om påloggingen via e-post til teknisksupport@polylino.no
 6. Gi kontoen rollen rollen som «Advansert Administrator».
 7. Vi konfigurerer appen vår. Avhengig av valg av oppsett, gjør vi enten dette for deg, eller vi gjør dette sammen over for eksempel en videokonferanse. Uavhengig av valg av måte, fører vi en dialog for å greie ut eventuelle spørsmål og ønsker i oppsettet. På dette stadiet tester vi også oppsettet til løsningen for å sikre at konfigurasjonen fungerer som ønsket.
 8. I henhold til avtale om dato og metode setter vi løsningen live.
 9. Når løsningen er live og vi har sørget for at alt fungerer som ønsket, kan den midlertidige administratorkontoen «ILT Support» slettes eller lukkes.

Merk at kontoen «ILT-appen» må fortsette å eksistere med rollen «Avansert administrator» i G Suite-miljøet så lenge løsningen brukes!

Manuell kontoadministrasjon:Selv når synkronisering er aktiv, kan kontoer opprettes manuelt i Polylino / ILT. Følg gjerne samme standard når du oppretter manuelle kontoer, ettersom brukeren deretter kan legges til synkroniseringen etterpå og deretter motta brukeroppdateringer.

Hvis dere bruker Googles skysystem G Suite (også kjent som G Suite for Education [GSFE] og tidligere Google Apps for Education [GAFE]), tilbyr vi en veldig enkel, moderne og enkel å implementere løsning i form av en egenutviklet app som blir installert i deres Googles miljø. Appen er enkelt konfigurert for å hente relevante data fra Google-miljøet deres, og sender dataen sikkert til oss.

Automatisk kontosynkronisering betyr at alle brukerkontoer som en barnehage / skole / kommune har i systemene våre blir opprettet og oppdatert helt automatisk. Løsningen er basert på at vi automatisk og regelmessig får tilgang til data om brukere direkte fra de egne systemene i barnehagen / kommunen

Kontrollpanel

 1. Logga in på kontoen med hjelp av google eller brukernavn og passord
 2. Velg organisasjonen som personen som skal tildeles administratorrettigheter tilhører
 3. Velg Personal-fanen og finn den rette personen i listen (hvis personen ikke er i listen, kan du opprette en ny konto selv og deretter tildele personadministratorrettighetene, se avsnitt 2). Under administratorrettigheter, sjekk organisasjonen (e) som personen skal ha administratorrettigheter for.
 4. Klikk Oppdater.

 

 

Man kan synkronisere en organisasjons Google-kontoer med ILT-kontoen. Synkronisering betyr at hver nye bruker som legges til organisasjonens Google-miljø automatisk får en ILT-konto. Man kan da bruke sin Google-konto til å logge på våre verktøy.

Er dere interessert i synkronisering? Kontakt vår kundeservice.

Kontakt personen som er ansvarlig hos dere eller kontakt vår kundeservice.

Du vil se dette når du er logget på kontrollpanelet.

 1. Se under “Administrer brukere” og fanen Personale.
 2. I en rute ved siden av den i personalet som har denne rollen skal det stå “Admin”.

På same måte som man kan opprette bruker-kontoer for personale i kontrollpanelet kan man opprette foresatt-kontoer om barnehagen har kjøpt inn dette tileggsverktøyet. Man kan enten legge til foresatte en-etter-en, eller bruke excel-oppladdnings verktøyet å laste opp flere på samma gang.

Hvis du har administratorrettigheter kan du bruke opplastingsverktøyet i kontrollpanelet.

 1. Velg rett organisation om du har flere
 2. Klikk på knappen Importer via Excel
 3. Hent excelmalen på siden (du finner en nedlastningsbar lenk til malen på siden)
 4. Fyll den ut og lagre den på datamaskinen. Instruksjoner om hvordan du fyller ut malen finner du på siden.
 5. Klikk på “Velg fil” knappen på siden. Finn malen din.
 6. Klikk på Start import-knappen

Man kan enkelt oppdattere brukerkontoer i kontrollpanelet. Klikk på Rediger bruker og fyll i rett bruker info. Klikk Oppdatter. Man kan også slette brukerkontoer for eksempel om noen har sluttet jobbe i en barnehage. Klikk da på Rediger bruker og velg Slett lengst ned.

 • Klikk på organisasjoner.
 • Velg den organisasjonen du vil opprette ny personal-kontoer i.
 • Klikk på Opprett ny personal konto og fyll ut riktig brukerinformasjon.
 • En e-post vil nå bli sendt til brukeren med informasjon og innloggingslenke der brukeren selv kan velge eget passord.
 • Logg inn på kontoen din via ilteducation.no Klikk på admin-knappen lengst oppe i høyre hjørne.
 • Skriv inn brukernavn og passord som dere bruker når dere logger inn i Polylino.

I kontrollpanelet kan man logge inn og se sin profil hos ILT. I kontrollpanelet kan du med administrator rettigheter legge til og slette brukerkontoer i våre verktøy. Man kan også opprette kontoer manuelt, eller hvis du har mange kontoer – opprett via excel og opplastingsverktøyet som er tilgjengelig i kontrollpanelet.

Manabua

Hvis du ikke mottar epost fra oss, f.eks. nyhetsbrev, passord og lignende, kan dette skyldes flere ting:

 1. Sjekk om epost fra oss har havnet i søppelfilteret. Det er lurt å regelmessig gå gjennom meldinger i Søppelpost-mappen for å kontrollere at legitime meldinger ikke er blitt klassifisert som søppelpost ved en feil.  Hvis den har det, kan du manuelt flytte eposten over i innboksen din, eventuelt markere eposten og si at denne ikke er søppelpost/spam. Alternativt kan du også legge oss til i Liste over klarerte avsendere.
 2. Har du tidligere stoppet et epostabonnement fra oss? Har du tidligere mottatt epost fra oss, men trykket på «Unsubscribe» eller «Stopp abonnementet» i en av meldingene? Da må vi manuelt gå inn å endre statusen din til «resubscribe» for at du manuelt skal kunne abonnere på nytt. Alternativt kan du registrere deg på nytt, men det vil føre til dobbeltregistreringer i vårt system, så får å unngå dette, vil vi helst at du sender en epost til oss på denne adressen: info@ilteducation.no, så retter vi det manuelt.
 3. Har du oppgitt feil epostadresse ved registrering? Det skjer. Ta kontakt med oss på info@ilteducation.no, så får vi endret epostadressen din i vårt system, eventuelt registrer deg på nytt med riktig epostadresse. Men gi da gjerne beskjed om dobbeltregistrering, så vi får ryddet i våre registre.
 4. Kan du ha blokkert oss? Kanskje har du på et tidspunkt lagt oss til i Listen over blokkerte avsendere? I så fall blir alle meldinger fra personer eller vårt domenenavn alltid klassifisert som søppelpost, uansett hva meldingene inneholder. Legg oss i stedet inn i Liste over klarerte avsendere.

Ja, det er mulig å logge inn via FEIDE.

Finner du ikke «oss» i listen over feidegodkjente verktøy, ta kontakt med kundeservice for mer informasjon.

Fortellerstemme, begrepslister og teksting i Manabua er tilgjengelig på følgende språk: arabisk, dari, engelsk, finsk, norsk, polsk, russisk, somali, svensk, tigrinja, ukrainsk. Vi utvider språkstøtten kontinuerlig.

Vi utvider til stadighet med flere språk, senest med ukrainsk. Hvis du har et spesielt språkønske, ta gjerne kontakt.

Nei, tanken er at verktøyet skal styrke elevenes forståelse av det norske språket, og opplesingen på morsmålet vil da være en støtte for å lese den norske teksten.

Manabua er et audiovisuelt verktøy som forklarer de sentrale begrepne og nøkkelordene til skolespråket på en måte som gjør dem lettere å forstå. Verktøyet består av flerspråklige filmer med tilhørende quiz og begrepslister. Fortellerstemme og teksting er tilgjengelig på følgende språk: norsk, engelsk, tigrinya, arabisk, somalisk, dari, svensk og finsk.

Få grep om begrepa med Manabua!

Manabua lanseres høsten 2021.

Polylino

Hvis du ikke mottar epost fra oss, f.eks. nyhetsbrev, passord og lignende, kan dette skyldes flere ting:

 1. Sjekk om epost fra oss har havnet i søppelfilteret. Det er lurt å regelmessig gå gjennom meldinger i Søppelpost-mappen for å kontrollere at legitime meldinger ikke er blitt klassifisert som søppelpost ved en feil.  Hvis den har det, kan du manuelt flytte eposten over i innboksen din, eventuelt markere eposten og si at denne ikke er søppelpost/spam. Alternativt kan du også legge oss til i Liste over klarerte avsendere.
 2. Har du tidligere stoppet et epostabonnement fra oss? Har du tidligere mottatt epost fra oss, men trykket på «Unsubscribe» eller «Stopp abonnementet» i en av meldingene? Da må vi manuelt gå inn å endre statusen din til «resubscribe» for at du manuelt skal kunne abonnere på nytt. Alternativt kan du registrere deg på nytt, men det vil føre til dobbeltregistreringer i vårt system, så får å unngå dette, vil vi helst at du sender en epost til oss på denne adressen: info@ilteducation.no, så retter vi det manuelt.
 3. Har du oppgitt feil epostadresse ved registrering? Det skjer. Ta kontakt med oss på info@ilteducation.no, så får vi endret epostadressen din i vårt system, eventuelt registrer deg på nytt med riktig epostadresse. Men gi da gjerne beskjed om dobbeltregistrering, så vi får ryddet i våre registre.
 4. Kan du ha blokkert oss? Kanskje har du på et tidspunkt lagt oss til i Listen over blokkerte avsendere? I så fall blir alle meldinger fra personer eller vårt domenenavn alltid klassifisert som søppelpost, uansett hva meldingene inneholder. Legg oss i stedet inn i Liste over klarerte avsendere.

Polylino-appen kan lastes ned fra AppStore eller Google Play.

Eller du kan skanne inn QR-koden din fra enheten du skal laste inn appen på:
QR-kode til App Store og Google Play

Polylino barnehage er et verktøy for barnehagen – med alderstilpassede bøker fra 0-7 år. Personalet får hver sin konto. For at barna skal ha tilgang til Polylino hjemme, må barnehagen ha inngått en ekstraavtale om innkjøp av Polylino Home Access. Da vil foresatte få tilgang til et stort utvalg av de flerspråklige bøkene i Polylino via egne brukere.

Polylino skole inneholder alderstilpassede bøker fra 6 år og oppover, men også noen enklere bøker for barn som trenger mer lesetrening. Hver elev får sin egen konto – gjerne knyttet til skolens elevadministrasjonssystem. Dette betyr at de også kan bruke verktøyet utenfor skolen. Feide-integrasjon er mulig.

Polylino Home Access er et tilleggsverktøy for barnehager som har Polylino. Gjennom Home Access kan foresatte bruke Polylino hjemme med barna. Hjemmeversjonen inneholder noe færre bøker enn hovedverktøyet, men har alle språkene fra Polylino. Bøkene som er tilgjengelig i Home Access er markert med Home Access når du åpner bokens infoside. Du finner også en egen kategori som heter Home Access, som gjør det enklere for deg å se alle boktitlene som er tilgjengelig i hjemmeversjonen.

Med Apples oppdatering til iPad OS 13.2 sluttet lyden å fungere i Polylino. Du kan enkelt fikse dette ved å laste ned den nyeste versjonen (versjon 1.6.2 eller nyere) av Polylino-appen i App Store.

Du behøver Android nettbrett med stor skjerm og Androidversjon 5.0 eller senere. Noen funksjoner som finnes i iPadversionen er under utvikling for Android. Oppdateringer skjer kontinuerlig – hold utkikk i Google play!

Du må kunne installere iOS 9.3 på iPaden din. Man kan også installere Polylino på iPad 2 som er fra 2010-2011.

Hvis du vil søke etter f.eks. en bestemt bok eller forfatter, gå til søkeboksen («Søk blant alle titlene») og begynn å skrive hva du vil søke etter. Hvis du vil søke etter for eksempel en bestemt bok eller forfatter, gå til søkeboksen («Søk blant alle titlene») og begynn å skrive hva du vil søke etter. Hvis du vil søke etter for eksempel «katt», skriv inn «katt» og velg blant søkeresultatene som kommer opp eller velg «Søk».

Du kan blant annet søke etter: boktittel, forfatter, illustratør, utgiver, språk, kategori, bokhylle og nøkkelord (nøkkelord er søkeord fra bøkene).

Språkhyllene viser alle bøker på de forskjellige språkene som er tilgjengelige i Polylino appen. For eksempel vil alle bøker som finnes tilgjengelig i appen på albansk bli vist i språkshyllen «Albansk».

Når du åpner en bok fra en språkhylle, begynner språket å leses opp først, ikke norsk. Hvis du åpner boken i barnemodus, er standardinnstillingene at bare det det valgte språket og norsk vises i boken, slik at barnet har færre språk å velge mellom. Man kan også stille inn slik at mer enn disse to språkene vises.

Fra siden der man velger hvem som leser, velg «Ny profil». Skriv inn profilnavn og velg profilbilde. Klikk «Spar». Nå kan du gå inn på din profil.

Første gangen du starter Polylino appen kommer du til en innloggingside. Skriv inn din innloggings-informasjon og velg «Logg inn». Velg så å gå til din profil eller skap en ny.

Fra din profil der du ser bokhyllene, velg profilikonet lengst oppe til venstre, til høyre om menyikonet. Velg så «logg ut» lengst oppe til venstre. Du er nå utlogget fra verktøyet.

Alternativt velger du «innstillinger» i menyen og «logg ut bruker».

Barnemodus er en enklere versjon av tjenesten, hvor fokus ligger på bøkene. Fra barnemodus går det for eksempel ikke å gjøre om på innstillingene og se bokinfo og lignende. Barna kommer direkte til bøkene og kan begynne å lese, lytte og bla i bøkene. Sammen med guidet tilgang unngår man at de yngste barna med feil-klikk klikker seg bort fra boken.

Man kan stille inn slik at bøkene starter uten lyd eller slik at bare visse språk finnes med. Om man for eksempel vil fokusere på kun spansk og arabisk og ikke de øvrige språkene, kan det stille inn, slik at barna kun kan veksle mellom norsk, spansk og arabisk.

Du kan aktivere barnemodus på fire ulike måter:

 1. Fra menylinja. Klikk på ikonet med et barneansikt til høyre i menylinja. Da vil hele biblioteket åpnes og barna vil selv kunne bla blant de ulike kategoriene.
 2. Fra en bokhylle. Velg en bokhylle som for eksempel «Nyheter». Klikk så på «Vis alle» og så «Barnemodus» lengst til høyre i bokhylla. Da vil kun de bøkene som finnes i bokhylla åpnes.
 3. Fra startsiden til «Bokhyller» eller fra en enkelt bokhyllen. Klikk «Velg bøker». Marker valgfritt antall bøker og velg så ikonet for «Barnemodus» som finnes til venstre om «Avbryt».
 4. Fra en enkelt bok. Fra infosiden i boken, velg «Åpne i Barnemodus».

Fra «barnemodus», velg ikonet lengst opp til høyre (et barn med en strek over). I ruten «Lås opp barnemodus», svar på spørsmålet og velg «Lås opp».

Kategorier er grupperinger av bøker. For eksempel bøker om dyr finnes i kategorien «Dyr», bøker om vennskap i kategorien «Vennskap» og så videre.

Klikk på «Kategorier» til høyre om «søkeruten» for å komme til kategoriene. Når du har valgt en kategori, vises bøkene som inngår i kategorien lengst ned på siden.

Du kan også søke på kategorier i søkeruten («Søk blant alle bøker»). I søkefunksjonen finnes det ytterligere flere kategorier.

 

 

Polylino Home Access

På same måte som man kan opprette bruker-kontoer for personale i kontrollpanelet kan man opprette foresatt-kontoer om barnehagen har kjøpt inn dette tileggsverktøyet. Man kan enten legge til foresatte en-etter-en, eller bruke excel-oppladdnings verktøyet å laste opp flere på samma gang.

Polylino Home Access er et tilleggsverktøy for barnehager som har Polylino. Gjennom Home Access kan foresatte bruke Polylino hjemme med barna. Hjemmeversjonen inneholder noe færre bøker enn hovedverktøyet, men har alle språkene fra Polylino. Bøkene som er tilgjengelig i Home Access er markert med Home Access når du åpner bokens infoside. Du finner også en egen kategori som heter Home Access, som gjør det enklere for deg å se alle boktitlene som er tilgjengelig i hjemmeversjonen.

Pålogging og profil

Hvis du ikke mottar epost fra oss, f.eks. nyhetsbrev, passord og lignende, kan dette skyldes flere ting:

 1. Sjekk om epost fra oss har havnet i søppelfilteret. Det er lurt å regelmessig gå gjennom meldinger i Søppelpost-mappen for å kontrollere at legitime meldinger ikke er blitt klassifisert som søppelpost ved en feil.  Hvis den har det, kan du manuelt flytte eposten over i innboksen din, eventuelt markere eposten og si at denne ikke er søppelpost/spam. Alternativt kan du også legge oss til i Liste over klarerte avsendere.
 2. Har du tidligere stoppet et epostabonnement fra oss? Har du tidligere mottatt epost fra oss, men trykket på «Unsubscribe» eller «Stopp abonnementet» i en av meldingene? Da må vi manuelt gå inn å endre statusen din til «resubscribe» for at du manuelt skal kunne abonnere på nytt. Alternativt kan du registrere deg på nytt, men det vil føre til dobbeltregistreringer i vårt system, så får å unngå dette, vil vi helst at du sender en epost til oss på denne adressen: info@ilteducation.no, så retter vi det manuelt.
 3. Har du oppgitt feil epostadresse ved registrering? Det skjer. Ta kontakt med oss på info@ilteducation.no, så får vi endret epostadressen din i vårt system, eventuelt registrer deg på nytt med riktig epostadresse. Men gi da gjerne beskjed om dobbeltregistrering, så vi får ryddet i våre registre.
 4. Kan du ha blokkert oss? Kanskje har du på et tidspunkt lagt oss til i Listen over blokkerte avsendere? I så fall blir alle meldinger fra personer eller vårt domenenavn alltid klassifisert som søppelpost, uansett hva meldingene inneholder. Legg oss i stedet inn i Liste over klarerte avsendere.

Ja, det er mulig å logge inn via FEIDE.

Finner du ikke «oss» i listen over feidegodkjente verktøy, ta kontakt med kundeservice for mer informasjon.

Fra siden der man velger hvem som leser, velg «Ny profil». Skriv inn profilnavn og velg profilbilde. Klikk «Spar». Nå kan du gå inn på din profil.

Første gangen du starter Polylino appen kommer du til en innloggingside. Skriv inn din innloggings-informasjon og velg «Logg inn». Velg så å gå til din profil eller skap en ny.

Fra din profil der du ser bokhyllene, velg profilikonet lengst oppe til venstre, til høyre om menyikonet. Velg så «logg ut» lengst oppe til venstre. Du er nå utlogget fra verktøyet.

Alternativt velger du «innstillinger» i menyen og «logg ut bruker».