Manabua – få grep om begrepa!

Manabua er en flerspråklig læringsressurs som gir alle elever muligheten å skinne! Det audiovisuelle verktøyet forklarer de sentrale begrepne og nøkkelordene til skolespråket på en måte som gjør dem lettere å forstå. Med Manabua får skolen et verktøy som gir alle elever, uavhengig av forskjell i bakgrunn og skolesituasjon, mer like forutsetninger for å forstå og oppnå målene i læreplanen.

Verktøyet består av flerspråklige filmer med tilhørende quiz og begrepslister. Manabua hjelper elevene forstå!

 

 

circle-large-outline-T40
circle-large-outline-O40

Filmer for alle

Hvordan fungerer fotosyntese? Hva feirer hinduer under høytiden Diwali? Demokrati – hva betyr det? Med Manabua gis elevene mer like forutsetninger til å ta til seg kunnskap. Verktøyet består av korte introduksjonsfilmer som går gjennom sentrale begreper innen fagene matematikk, naturfag, og samfunnsfag. Fortellerstemme og teksting er tilgjengelig på følgende språk: norsk, engelsk, tigrinya, arabisk, somalisk, dari, svensk og finsk.

Quiz, begrep og inspirasjon

Hver film har en liste over begreper med tilhørende forklaringer på de nøkkelordene som filmene tar opp. En kan velge å se listen oversatt til et av de åtte forskjellige språkene som finnes i Manabua. Med quizspørsmålene får elevene på en enkel måte testet og repetert kunnskapene sine.

Fagkunnskap på morsmålet

Tenk deg at du har norsk som morsmål og nettopp har flyttet til Egypt. På skolen er alt undervisningsmateriell på arabisk. Du lærer arabisk, men kjenner ikke fagordene på det nye språket ditt. Hvordan skal du kunne følge med på skolen nå? Med støtte fra filmene, begrepslister og quiz lærer eleven nøkkelbegrepene i faget og styrker både norsk og sitt eget morsmål.

Manabua lanseres høsten 2021. Vil din klasse / skole være en av de første som tester verktøyet?

Legg igjen kontaktinformasjonen din, så tar vi kontakt i løpet av noen uke. Vi hjelper dere også i gang med Manabua under høsten. Pilotprosjektet er åpent for alle klasser / skoler på mellom- og ungdomskoletrinnet. Pilotskoler får en ekstra lang prøveperiode og flere andre fordeler – så det er verdt å registrere seg!

Registrering er ikke bindende.