Manabua – få grep om begreper!

Manabua er en flerspråklig læringsressurs for fag- og begrepslæring. Sentrale begrep og nøkkelord i basisfagene* forklares gjennom informative filmer, tekster og begrepsforklaringer, og gjør de lettere å forstå. Manabua er ment som et supplement til lærebøkene i disse fagene, og hjelper elevene med å forstå vanskelige ord og begreper i hvert emne.

Med Manabua får skolen et verktøy som gir alle elever like forutsetninger for å forstå og oppnå målene i læreplanen. Verktøyet består av filmer med tilhørende quiz og begrepsforklaringer på mange språk**, og er foreløpig tilpasset læreplanen for 5. – 10. trinn. Tjenesten oppdateres jevnlig med nye filmer, begreper og nye språk.

* Matematikk, naturfag, samfunnsfag og KRLE.
** Se språkstøtte nedenfor.

 

circle-large-outline-T40
circle-large-outline-O40

Filmer for alle

Hvordan fungerer fotosyntesen? Hva feirer hinduer under høytiden Diwali? Demokrati – hva betyr det? Hva er ekstremvær? Hva er bioteknologi? Med Manabua gis elevene mer like forutsetninger til å ta til seg kunnskap. Verktøyet består av filmer og begrepslister, som forklarer sentrale begreper innen fagene matematikk, naturfag, og samfunnsfag på en lettfattelig måte.

I og med at tjenesten er tilgjengelig på arabisk, dari, engelsk, finsk, polsk, russisk, somali, svensk, tigrinja, ukrainsk, i tillegg til norsk bokmål og nynorsk, er også tjenesten nyttig for minoritetsspråklige eller de som ønsker å lære seg flere språk. I tillegg til ordinær undervisning, er tjenesten også svært godt egnet for bruk i mottaksskoler og mottaksklasser, introduksjonstilbud og voksenopplæring.

Det blir støtte for flere språk etter hvert.

Quiz, begreper og inspirasjon

Hver film har en liste over sentrale begreper og tilhørende forklaringer. En kan velge å se listen oversatt til et av de mange språkene som finnes i Manabua. Begrepene kan man bruke som «flashcards», ved å skru av og på begrepsforklaringen. Med quizspørsmålene får elevene på en enkel måte testet og repetert kunnskapene sine. Begrepslistene kan vises med paralleltekster på to språk, med mulighet for å skifte språk ved behov.

Fagkunnskap på morsmålet

Tenk deg at du akkurat har flyttet til Norge fra Syria. På skolen er alt undervisningsmateriell på norsk. Du lærer norsk, men kjenner ikke fagordene på det nye språket. Hvordan skal du kunne følge med på skolen nå? Med Manabua kan du lese og lytte til filmene på ditt morsmål, og deretter på norsk. Du kan også lese manus, begreper og begrepsforklaringer på ditt morsmål. Begrepslistene kan du vise som paralleltekster på to språk, side om side. På den måten kan du for eksempel ha de norske begrepene og begrepsforklaringene på en side, og den arabiske oversettelsen på den andre siden. Dermed lærer du nøkkelbegrepene i fagene både på ditt morsmål, og på norsk og/eller et annet fremmedspråk.

Språkstøtte i Manabua

 • Norsk (bokmål)

 • Norsk (nynorsk)

 • Arabisk

 • Dari

 • Engelsk

 • Finsk

 • Polsk

 • Russisk

 • Somali

 • Svensk

 • Thai

 • Tigrinja

 • Ukrainsk

Nye språk i 2022

Enkel brukeradministrasjon og Single Sign On med Feide, Google, Microsoft og Skolon

Integrasjon mot Feide, Google, Microsoft og Skolon gir elever og lærere en trygg og riktig tilgang til ILT Education sine tjenester med ett brukernavn og passord. Dette muliggjør sikker og enkel deling av data for deg som er administrator, samtidig som personvernet til brukerne ivaretas. Ta kontakt med vår kundeservice for mer informasjon.

Prisforespørsler og bestilling

Ta kontakt med oss på info@ilteducation.no for prisforespørsler og bestilling. Har kommunen allerede innkjøpsavtaler på digitale læremidler med Pendel/BS Undervisning eller Skolon, kan henvendelsen rettes direkte dit.

Prøv Manabua nå!

Manabua gir tilgang til hundrevis av høykvalitative filmer med tilhørende begrepslister og quiz koblet til læreplanene.

Registrer deg for en GRATIS og uforpliktende 30 dagers demo nå! Etter prøveperioden, avsluttes kontoen automatisk.

NB! Manabua leveres kun til skoler og kommuner. Ikke privatpersoner. Har organisasjonen din allerede hatt en prøveperiode, vennligst ta kontakt med info@ilteducation.no – så avtaler vi veien videre. Dersom du er opplæringsansvarlig for grunnskolene i kommunen, kan du avtale 60 dagers prøvetid ved å bruke denne lenken i stedet.