Illustrasjon av Polylino sine to maskoter som sier hallo på flere språk Hei, ¡Hola, Hello!

Flerspråklighet i barnehagen

Forskning viser at barn som får gode vilkår til å utvikle sitt morsmål, også har bedre muligheter til å lære norsk. I dag har de fleste barnehager barn som født i et annet land, eller som er født i Norge av utenlandske foreldre. Med Polylino kan barnehagen støtte barna når de bruker morsmålet sitt og samtidig arbeide aktivt med å fremme barnas norskspråklige kompetanse.

Med rett verktøy og støtte kan flerspråklige barn utvikle sitt morsmål og norsk parallelt. Med over 50 ulike, innleste språk, er Polylino et fantastisk verktøy for å gi språkstøtte og -mestring! Test uforpliktende og GRATIS i 30 dager!

circle-large-outline-T40
circle-large-outline-O40

Polylino har et godt utvalg bøker på mange språk

Skjermbilde fra webversjonen av Polylino for å filtrere bøker etter tekst- og lydspråk

Det er enkelt å finne bøker og velge språk i Polylino-appen – eller i webversjonen som i skjermbildet over. Et flertall av bøkene er lest inn på mange språk. Å lytte til bøker på sitt eget morsmål, styrker flerspråklig barn i utviklingen av sin flerkulturelle og flerspråklige identitet. Opplevelsen barna sitter igjen med er: Mitt morsmål er viktig, jeg har språklig kompetanse, jeg kan mine språk.

Språk i Polylino i dag

Bøkene i Polylino fins på mange språk, noe som gjør at barn kan lese og lytte til bøker på sine morsmål. Dette gir alle barn varierte og gode språkerfaringer, og støtter flerspråklige barn i å bruke sitt morsmål, samtidig som barnas norsk/samiskspråklige kompetanse også utvikles. Dette gjør at barn med andre morsmål enn norsk, får større mulighet til å selv forstå og til å gjøre seg forstått i barnehagehverdagen.

 • Albansk

 • Amharisk

 • Arabisk

 • Arabisk (irakisk)

 • Arabisk (syrisk)

 • Bengali

 • Bosnisk

 • Bulgarsk

 • Dansk

 • Dari

 • Engelsk

 • Estisk

 • Finsk

 • Fransk

 • Georgisk

 • Gresk

 • Hebraisk

 • Hindi

 • Islandsk

 • Italiensk

 • Jiddisk

 • Kinesisk (mandarin)

 • Koreansk

 • Kroatisk

 • Kurdisk (kurmanji)

 • Kurdisk (sorani)

 • Latvisk

 • Litauisk

 • Lulesamisk

 • Makedonsk

 • Meänkieli

 • Mongolsk

 • Nederlandsk

 • Nepali

 • Nordsamisk

 • Norsk (bokmål)

 • Norsk (nynorsk)

 • Panjabi

 • Pashto

 • Persisk

 • Polsk

 • Portugisisk

 • Romani (kalderasch)

 • Rumensk

 • Russisk

 • Serbisk

 • Somali

 • Spansk

 • Suryoyo (syrisk)

 • Svensk

 • Swahili

 • Sørsamisk

 • Tagalog

 • Tamil

 • Thai

 • Tigrinja

 • Tsjekkisk

 • Tjetsjensk

 • Tyrkisk

 • Tysk

 • Ukrainsk

 • Ungarsk

 • Urdu

 • Vietnamesisk

Kommer i løpet av våren 2022!

3 tips til kompetanseutvikling innen flerspråklighet:

 1. På Utdanningsdirektoratets hjemmeside finnes det mye bra tilleggsmateriale. Blant annet finnes veilederen Språk i barnehagen – Mye mer enn bare prat. Her kan du lese mer om språkstimulering og det flerspråklige perspektivet i barnehagen.
 2. Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) har tatt frem en veileder om flerspråklig arbeid i barnehagen, Språklig mangfold- en berikelse for alle barn i barnehagen! Her belyses spennende og viktige perspektiver om flerspråklighet i barnehagen. Se også NAFO sine hjemmesider.
 3. I Synteserapport om skandinavisk forskning på barns språk og språkmiljø i barnehagen i tidsrommet 2006–2014 finnes det et veldig interessant kapittel om hvordan barnehagen kan skape et godt språkmiljø for flerspråklige barn.

Polylino leveres til barnehager og kommuner. Ikke privatpersoner.