Ta med Polylino hjem

Leseaktiviteter styrker både læringskompetanse, språkkompetanse og sosial kompetanse hos barn. Med Polylino Home Access kan barna ta med Polylino hjem og få tilgang til store deler av biblioteket med bilde- og barnebøker. På denne måten kan barna lese og lytte til alle bøkene hjemmefra, og foreldrene kan lettere involvere seg, få innsyn i, og følge opp leseaktivitetene i barnehagen. Samarbeid med foreldre er både en pålagt og en helt nødvendig oppgave for alle barnehager. Et godt samarbeid skaper trygghet og er med på å styrke barnets utvikling og læring.

Å beherske flere språk er en verdifull kompetanse både for den enkelte og for samfunnet. Ettersom Polylino har bøker på over 60 språk, kan man lese og lytte til bøkene på et annet språk enn norsk, og dermed forsterkes både barnas og familiens flerspråklige utvikling og kultur. Samtidig er Polylino en arena der fremmedspråklige foreldre og barn kan møte og blir kjent med det norske språket og det kulturelle mangfoldet som formidles gjennom barneboklitteraturen.

Polylino Home Access er en tilleggstjeneste for barnehager som allerede har Polylino, og selges ikke til privatpersoner.

circle-large-outline-T40
circle-large-outline-O40

Dette er Polylino Home Access:

  • En ekstratjeneste for barnehager/kommuner som har Polylino.
  • Egen tilgang som lar foresatte logge seg på tjenesten hjemmefra.
  • Bidrar til mer lesing og stimulerer til samtaler om bøker.
  • Blir en brobygger mellom barnehagen og hjemmet.
  • Gir tilgang til hundrevis av barnebøker på over 60 ulike språk.
  • Fungerer på datamaskin, nettbrett og smarttelefon.

Vi håper at mange foreldre og barn får fine leseopplevelser sammen i Polylino. På familiens språk. Klikk på lenken for å komme til en guide for foresatte på hvordan man bruker Polylino Home Access.