La barna ta med Polylino hjem

Leseaktiviteter styrker både læringskompetanse, språkkompetanse og sosial kompetanse hos barn. Med Polylino Home Access kan barna få tilgang til store deler av det rikholdige biblioteket med bilde- og barnebøker, som barnehagen har tilgang til i Polylino. På denne måten kan barna lese og lytte til bøkene hjemmefra, og foreldrene kan lettere involvere seg, få innsyn i, og følge opp leseaktivitetene i barnehagen. Et godt samarbeid mellom barnehage og foreldre skaper trygghet og er med på å styrke barnets utvikling og læring.

Å beherske flere språk er en verdifull kompetanse både for den enkelte og for samfunnet. Ettersom Polylino har bøker på over 60 språk, kan man lese og lytte til bøkene også på andre språk enn norsk. Polylino Home Access gir flerspråklige barn nok en arena der de kan møte sine morsmål, og lar også foreldre og andre familiemedlemmer delta aktivt i lesingen. Dessuten blir Polylino en arena der fremmedspråklige foreldre og barn kan møte og blir kjent med det norske språket og det kulturelle mangfoldet som formidles gjennom barneboklitteraturen.

circle-large-outline-T40
circle-large-outline-O40

Dette er Polylino Home Access:

  • En tilleggstjeneste for barnehager/kommuner som har Polylino.
  • Egen tilgang som lar foresatte logge seg på tjenesten hjemmefra.
  • Bidrar til mer lesing og stimulerer til samtaler om bøker.
  • Blir en brobygger mellom barnehagen og hjemmet.
  • Gir tilgang til hundrevis av barnebøker på over 60 ulike språk.
  • Fungerer på datamaskin, nettbrett og smarttelefon.

«Polyglutt (Polylino) Home Access kan hjälpa till att skapa en brygga mellan förskolan och hemmet, och att detta kan vara ett av verktygen som stöttar språkutvecklingen, oavsett vilket språklig bakgrund barnet har».
Anki Demred Klinga, Utvecklingsledare Ystads kommun, Sverige.

Polylino Home Access er en tilleggstjeneste for barnehager som allerede har Polylino, og selges ikke til privatpersoner.

Vi håper at mange foreldre og barn får fine leseopplevelser sammen i Polylino. På familiens språk. Klikk på lenken for å komme til en guide for foresatte på hvordan man bruker Polylino Home Access.