Språkutvikling med Polylino

Polylino er et utmerket verktøy for å arbeide med språkstimulering og språkutvikling. Hver bok inneholder i tillegg til forfatterstemmen, med sitt språk og ordforråd, også innleserens tolkning og betoning av teksten. Bøker og barnelitteratur er med andre ord en super måte å jobbe aktivt med språkutviklende og språkstimulerende aktiviteter. Dette har også støtte i  rammeplan for barnehagen som slår fast at «alle barn skal få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen» (s. 24).

Under gir vi et lite innblikk i hva du kan finne i veiledningen pluss tre konkrete tips til hvordan du kan jobbe med appen i din barnegruppe.

circle-large-outline-T40
circle-large-outline-O40

Hva sier

  Rammeplanen?

Om språkstimulering i rammeplanen

Lesing og samtaler rundt lesing har stor effekt på barns språkutvikling. I Rammeplan for barnehagen står det att gjennom arbeidet med kommunikasjon, språk og tekst «…skal barnehagen bidra til at barna får utforske og utvikle sin språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold av kommunikasjonsformer. I barnehagen skal barna møte ulike språk, språkformer og dialekter gjennom rim, regler, sanger, litteratur og tekster fra samtid og fortid. Barnehagen skal bidra til at barn leker med språk, symboler og tekst og stimulere til språklig nysgjerrighet, bevissthet og utvikling.»

Støtte og inspirasjon i Polylinos veiledning

Når du logger inn i appen, får du tilgang til Polylinos pedagogiske veiledning. Veiledningen er tilrettelagt for norsk av førsteamanuensis i språk og litteratur, Trine Solstad. Her kan du lese og inspireres av blant annet dette:

 

  • Hvorfor litteratur er så viktig i barnehagen
  • Flerspråklighet i barnegruppa
  • Å skape gode lesemiljøer
  • Valg av bok
  • Boksamtaler
  • Temabokhyller
  • Pedagogiske tips

3 tips fra Polylino

1. Gjør egne favoritthyller i Polylino som barna kan bla og lytte til. Skap et avskjermet og hyggelig bok-sted i barnehagen der Polylino blir ett naturlig innslag.

2. Bruk Polylino på storskjerm i samlingen. Nyt illustrasjonene, forundres av historiene – sammen.

3. Test å jobbe med samme bok på flere språk! Det er gøy og utviklende å la språkene berike hverandre i leseopplevelsen.

 

Polylino leveres til barnehager og kommuner. Ikke privatpersoner.