Smarte verktøy for barnehage og skole

Hos oss finner du gode verktøy for barnehage og grunnskole. Våre verktøy gjør arbeidet ditt som pedagog lettere og samtidig legger vi til rette for at barn og ungdommer skal få en mer inkluderende og lik tilgang på litteratur og opplæringsmateriale.

circle-large-outline-T40
circle-large-outline-O40

Polylino barnehage er et flerspråklig lese- og lydbokverktøy for barnehager som gir tilgang til et stort utvalg fantastiske bildebøker, og stimulerer til språkutvikling og inkludering. Verktøyet har over 400 000 brukere.

Polylino skole har et rikt bibliotek med gode bøker med lyd, bilde og tekst tilpasset 1. til 4. trinn, også på flere språk!

Manabua er en flerspråklig læringsressurs som støtter elevene i å forstå sentrale begreper i fagene. For elever på 5. – 10. trinn, samt voksenopplæringen.