Belma 2020: Polylino vinner juryens spesialpris!

Polylino er et av de beste pedagogiske verktøyene i Europa! I år går en av BELMA (Best European Learning Material Awards) juryens spesialpriser til Polylino!

Dette sier jurymedlemmene om Polylino:

“Appen fungerer bra og er enkel å navigere.”

“Flere minoritetsspråk er representert, dette gir minoritetsbarn muligheter til å styrke morsmålet sitt.”

“Både skjønnlitterære og sakprosabøker er representert, noe som gir barn gode muligheter til å identifisere bøker som de synes er interessante.”

“Mangfold vektlegges gjennom flere bøker om ‘regnbuefamilier’.”

“Et interessant konsept som tar sikte på å legge til rette for integrering av innvandrerbarn via eksponering for et flerspråklig digitaltbibliotek med aldersrelevant lesestoff.”

Prisen er et samarbeid mellom: EEPG (European Educational Publishers Group), Bokmessen i Frankfurt og IARTEM (International Association for Research on Textbooks and Educational Media). Arbeidet med å ta frem nominasjonene gjøres av en uavhengig fagjury bestående av eksperter på skole og utdanningsmateriale.

Prisen har blitt delt ut årlig siden 2009. Les mer her

circle-large-outline-T40
circle-large-outline-O40